Blog

Faglige læsestrategier

Ny film med fokus elevers faglige læsning

Publiceret Senest opdateret

Fagtekster kan være en hård nød at knække, og som lærer kan man fristes til at minimere brug af fagtekster i undervisningen, mens eleverne kan have svært ved at se relevansen af at læse sig til ny viden. Men med læsestrategier kan man bryde det mønster og støtte sine elever i mødet med teksterne. Tekster er forskellige fra fag til fag, og elevernes læsning skal støttes som en del af den faglige udvikling i alle fag. Derfor er det vigtigt, at alle lærere har en værktøjskasse med enkle greb til at stille elevernes læsning.

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om læsning, skrivning og sprog. Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter. Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler. Se www.videnomlaesning.dk

Men hvordan gør man så det? Det får du konkrete bud på i denne film: ”Lad os forestille os en situation, hvor en fysiklærer skal arbejde med emnet energidannelse og elektricitet. Hendes elever har ikke samme forudgående viden om begreber som ladning, strømstyrke og elektrisk effekt, men alle har erfaringer med strøm i dagligdagen. Derfor beder hun eleverne tage billeder af situationer, hvor elektricitet spiller en rolle, så de kan tale om det, inden de skal læse fysikteksten.” Når elever skal læse fagtekster, er et godt greb at starte med elevernes erfaringer og bygge op til tekstens emne og sprog.

Under læsningen er det vigtigt, at eleverne forholder sig aktivt til teksten og bruger læsestrategier. For eksempel skal læseformålet altid være tydeligt og styrende for aktiviteter i klassen, og eleverne kan læse aktivt ved for eksempel at indsætte tekstens informationer i grafiske modeller, finde på andre eksempler end tekstens egne eller sammenligne ny information med egne erfaringer.

Brug filmen sammen med lærerkolleger, stop op undervejs og tænk med: Hvordan kan jeg planlægge læsning i fagene, så alle elever får en oplevelse af at mestre både tekster og fag? Hvordan kan jeg helt konkret arbejde med forståelse, læseformål og strategierne: Organiser, Tænk efter og Overvåg? Hvordan kan jeg læse fagtekster med afsæt i elevernes egne erfaringer?