Blog

Elever med læsevanskeligheder

Organisering af skolens indsatser

Læseforskningen peger på, at elever med læsevanskeligheder har brug for både langvarige og intensive indsatser. Men hvordan kan skolerne sikre, at eleverne får den nødvendige indsats, uden at de bliver ekskluderet fra læringsfællesskabet i klassen? I denne podcast besøger vi to folkeskoler med forskellige bud på, hvordan man kan løse udfordringen.

”Som ledelse er du nødt til at have en tillid til, at dine vejledere er klogere end dig selv.” På Skovvangsskolen i Aarhus samarbejder Viceskoleleder Frank Hansen og lærer og læsevejleder Anita Hjort Jørgensen om at designe en hverdag, der giver de bedste rammer for, at børnene med læsevanskeligheder kan lykkes, og at medarbejderne kan lykkes med børnene. De fortæller blandt andet om, hvordan man på skolen organiserer skemaet på en måde, der tager højde for, at det ikke bare er enkelte elever, men hele klasser eller årgange, der har brug for en læsefaglig indsats.

På Mølleholmskolen i Taastrup fortæller afdelingsleder Rikke Groth Krumbach om, hvordan man her arbejder med parallellagte dansktimer for alle årgange og muligheder for at niveaudele klasserne. Den organisering kræver meget samarbejde, og derfor har skolen skemalagt fælles faglig forberedelse, der giver lærerne mulighed for at planlægge forløb sammen.

Lyt med her.

Podcasten er en del af forskningsprojektet Læseindsatser i små grupper, der er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om læsning, skrivning og sprog. Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter. Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler. Se www.videnomlaesning.dk