Dorthe B Clausen

Blog

Når skolen er svær

Børnehaveklasseeleverne er startet på ”den sidste runde” - de første 100 dage er allerede gennemført. Mange af de nye skolestarter trives og nyder livet i skolen. Det at starte i skole er for et barn, et vigtigt men for nogen også et sårbart tidspunkt. Det er ikke altid lige nemt at starte i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvorfor har vi elever der ikke trives?

Jeg oplever, at der kan der være rigtig mange forklaringer og meninger herom. Mistrivselen kan opleves i forskellig grader.  Hvornår opstår mistrivselen? Har der været tegn i børnehaven?  Inden skolestart bliver det lille 5-årige barn, ofte spurgt om: ”Skal du snart i skole... Glæder du dig ikke?”  Det kan være rigtig svært for det lille nye skolebarn at svare på, for barnet ved jo ikke helt hvad der skal ske og hvad der forventes.

I følgle Egmont Rapporten 2019, Skolestart, så bekymrer de nye skoleelever sig faktisk ikke, om det bliver svært at lærer at læse, skrive eller regne.  Det viser sig, at de små skoleelevers største frygt er: ”Er der nogen der vil lege med mig i frikvarteret?” - ”Får jeg nogle nye venner?”

Dorthe B Clausen

Børnehaveklasseleder på Vestfjendsskolen i Viborg Kommune. Jeg er uddannet socialpædagog i 1989 og har erfaringer fra tre forskellige folkeskoler og specialområdet. Jeg har stor interesse i Børnehaveklasseforeningens lokalkreds i Viborg og er medlem af bladudvalget bag fagbladet ”Skolestart”. Jeg har rigtig mange værdier, som jeg vægter højt i mit arbejde, bl.a. at børnehaveklassen bliver benævnt med navnet som det er, nemlig Børnehaveklassen. Derudover fylder brobygning, genkendelighed, glæde, tryghed, relationer, åbenhed, struktur, legen og forældresamarbejdet rigtig meget i mit daglige arbejde som børnehaveklasseleder.

Ud fra samme rapport viser det sig, at forældrene har andre bekymringer, bla. ”Passer mit barn ind i gruppen” - ”Kan mit barn sidde stille, koncentrerer sig og høre efter”.

Det er tankevækkende.

Fællesskabet og relationer, er for mig et meget væsentligt omdrejningspunkt for de nye elever, men bestemt også for de nye forældre.

Det er et område jeg gerne vil sætte mere fokus på.

Heldigvis er jeg medlem af børnehaveklasselederforeningen, og 5 gange om året modtager jeg fagbladet Skolestart. I november 2021 ramte Skolestartsbladet plet, med et blad om ”Når skole er svær”. I bladet var der nogle meget spændende og brugbare artikler om, det at starte i skole kan være en udfordrende og vanskelig tid.

Bladet havde flere tankevækkende artikler, bla. om hvor vigtig følelsen af samhørighed er, for barnets trivsel og modstandskraft.

Skolestarts mistrivsel rammer bredt - og handler meget om relationer.

Nu skal vi snart modtage et nyt hold, jeg har lige lavet en ny skolestartsfolder, hvor jeg har gjort meget ud af at beskrive hverdagen, så både børn og forældre kan være godt forberedte, så der også bliver overskud til at dyrke fællesskabet. 

Venskaberne og relationerne skal styrkes, så de nye elever ikke skal bekymre sig om der er nogen der vil lege.