Politisk: Enhedslisten

Blog

Kommunerne må pålægges at sikre ordentligt indeklima i skolerne

Konstateringen af, at CO2 koncentrationen i 6 ud af 10 klasselokaler er for høj er ikke ligefrem ny. Nyt ville det være, hvis kommunerne gjorde noget ved det, men det kræver formentlig både politisk pres og skærpet lovgivning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kan ikke siges at være en egentlig nyhed, når medierne i dag kan fortælle, at CO2 indholdet er for højt i mange klasseværelser. Det er en alvorlig sag, når en DTU undersøgelse viser, at koncentrationen af CO2 er højere end tilladt i 6 ud af 10 klasselokaler, men desværre bekræfter undersøgelsen blot, at alt for mange kommuner har undladt at gøre noget ved et problem, som de har kendt til i mange år. Således viste den store indeklimaundersøgelse, som DTU gennemførte tilbage i 2009, at 56 % af de undersøgte skoler havde for meget CO2 i luften. Siden 2009 er klassestørrelserne så steget uafbrudt hvert eneste år, og når dertil lægges, at eleverne med folkeskolereformen har fået længere skoledage, ja så står vi med et indeklimaproblem, som det haster med at få gjort noget alvorligt ved.

Politisk: Enhedslisten

Når andelen af skoler med for højt CO2-niveau er så stor, hænger det i høj grad sammen med, at det store flertal af skolerne er opført før 1985, hvor der blev indført nye krav om ventilation i bygningsreglementet og så naturligvis det faktum, at kommunerne i alt for begrænset omfang har fået etableret mekanisk ventilation i de ældre skolebygninger. Selv om kommunerne ved, at et højt CO2- niveau både går ud over elevernes trivsel og sundhed og deres indlæring er mange kommunalpolitikere åbenbart kommet til den konklusion, at et godt indeklima må vige for argumentet om, at det er for dyrt at installere eller forbedre den mekaniske ventilation i skolerne. En konklusion, der i øvrigt kan vise sig at hvile på utilstrækkelig viden, fordi der ved en modernisering af ventilationssystemerne faktisk kan opnås betydelige besparelser i energiregnskabet.

Der er desværre grund til at tro, at indeklimaproblemet ikke umiddelbart står over for en løsning, hvis kommunerne uforstyrret får lov til at forvalte ansvaret. Der er derfor brug for et politisk initiativ fra børne- og undervisningsministeren, der kan lægge pres på kommunerne. Ministeren bør umiddelbart stille krav til kommunerne om at få undersøgt, om lovens krav om luftkvaliteten i skolerne er overholdt og udarbejde en handlingsplan til løsning af problemet, hvis det ikke er tilfældet. Samtidig må der tages initiativ til udarbejdelse af lovforslag, der stiller skærpede krav til ventilationen i skolerne, og der kunne her passende tages udgangspunkt i den svenske lovgivning, hvor mekanisk ventilation er et lovkrav.