Politisk: Enhedslisten

Blog

Et diskriminerende og grundlovsstridigt lovforslag

Regeringen har skaffet sig flertal for sit discount skoletilbud til flygtningebørn, men det skal stadig forsøges at få bremset lovforslaget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var en forstemmende oplevelse at deltage i folketingets debat i tirsdags om regeringens forslag om særlige tilbud til visse udenlandske børn og unge. Efter en relativ kort debat kunne det desværre konstateres, at regeringen har samlet flertal for sit forslag om, at det skal være muligt at give flygtningebørn et ringere skoletilbud end andre børn, selv om det åbenlyst er i strid med FNs flygtningekonvention.

Politisk: Enhedslisten

Lovforslaget er en del af udmøntningen af topartsaftalen mellem regeringen og KL om det, der noget misvisende i aftalen betegnes som bedre rammer for den kommunale integrationsindsats. Når det gælder initiativerne på skoleområdet, havde det været mere passende at tale om billigere rammer for integrationsindsatsen, hvis man overhovedet kan være bekendt at betegne forslagene på skoleområdet som en integrationsindsats. Med en 50 % forhøjelse af klasseloftet i modtageklasserne og et særligt skoletilbud uden for folkeskoleloven helt uden krav til klasselofter og lærerkvalifikationer er der snarere tale om forslag, der vil hæmme integrationen.

Danmarks Lærerforening har – sammen med en række andre organisationer - gjort sit for at skabe opmærksomhed om og modstand mod forslaget. Tak for den fine høring, annoncerne og underskriftindsamlingen.

I den lange række af høringssvar, som er blevet indsendt til lovudkastet, har KL og DI næsten været alene om opbakningen til forslaget, mens en lang række af organisationer har påpeget, at lovforslaget både juridisk og i sit indhold er dybt problematisk.  Alligevel kunne det altså ved førstebehandlingen af lovforslaget konstateres, at regeringen har flertal for sit forslag. Mens DF lidt overraskende har vendt sig mod forslaget, meddelte Socialdemokraterne deres støtte, bl.a. begrundet med indføjelsen af en såkaldt solnedgangsklausul i loven, der indebærer, at loven automatisk bortfalder i sommeren 2021, hvis folketinget ikke beslutter andet. De forringede vilkår skal altså kun være gældende i 5 år! Det er svært at se dét som en rigtig god forklaring på at levere de udslagsgivende stemmer til forringelsen.

Lovforslaget skal behandles igen den sidste dag i maj og er sat til 3. behandling d.3. juni. Der er derfor endnu lidt tid til at forsøge at rokke ved regeringens flertal. I Enhedslisten vil vi bl.a. forfølge, at lovforslaget efter alt at dømme strider mod grundlovens § 76, der fastslår, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Hvordan et lovforslag, der nægter flygtningebørn retten til at blive optaget i folkeskolen, kan undgå at komme i konflikt med denne bestemmelse i grundloven, skylder regeringen stadigvæk en forklaring på.