Maria Grove Christensen

Blog

Hvilken forskel gør en masse matematikvejledere?

Der er endelig kommet gang i uddannelse af mange nye matematikvejledere, men hvad skal vi egentlig bruge dem til og hvordan kan de bidrage til at øge kvaliteten i den danske matematikundervisning?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Min blog har stået helt stille den sidste måneds tid, men det er som om, at en overenskomstforhandling som den vi oplever (igen) i år, kan få ethvert fagligt engagement og drive til at smuldre. Alle spændende emner og faglige debatoplæg føles pludselig lidt ligegyldige, når vores øverste arbejdsgiver ikke virker optaget af, hvilke vilkår og rammer der skal til for at skabe kvalitet i de danske folkeskoler.

Mange nye matematikvejledere

Et af de spændende tiltag man ellers i Nordjylland har gennemført de seneste år for at øge kvaliteten af matematikundervisningen ude på skolerne, er uddannelse af en masse matematikvejledere. I et projekt støttet af A.P. Møller Fonden er der uddannet omkring 86 nye matematikvejledere fordelt på otte kommuner. Men hvilken forskel kan disse mange matematikvejledere så gøre ude på skolerne?

Maria Grove Christensen

Jeg er folkeskolelærer og passioneret matematikvejleder med et hjerte, der brænder for at give eleverne spændende undervisning af høj kvalitet. Herudover er jeg læremiddelforfatter og selvstændig konsulent, med et ønske om at gøre en forskel, der rækker langt ud over min egen undervisning. Jeg ønsker at bidrage til fagets udvikling i skolen gennem vidensdeling, debat, fagliglig refleksion og udvikling af nye materialer. Jeg er særligt optaget af, at få omsat teori og viden til praksis - primært indenfor matematik. Herudover er jeg en person med meninger og holdninger til den verden jeg færdes i og min blog vil derfor altid være et udtryk for mine personlige erfaringer, oplevelser og holdninger til det at være menneske og lærer i den danske skoleverden. Se mere på www.grovechristensen.dk

Hvis vi lige ser bort fra de nedslående tanker om manglende samarbejdstid, manglende tid til refleksion og vidensdeling m.m., hvad er det så i den ideelle skoleverden, vi godt kunne tænke os at bruge matematikvejlederne til?

Ønsket om at gøre en forskel

For mig personligt handler det at være matematikvejleder om, at gøre en forskel der rækker ud over egen undervisning. Som sparringspartner for både ledelse og kolleger ønsker jeg, at bidrage til udviklingen af matematikfaget på hele skolen ved at gøre vigtig viden tilgængelig og stimulere refleksion og den matematikfaglige debat.

Nogle af de opgaver jeg som vejleder forsøger at opnå dette gennem, er

  • Sparring med ledelsen i forhold til fagets udvikling og hvilke krav det stiller til rammerne for faget, fagteamsamarbejdet og materialerne på skolen
  • Igangsætter og/eller sparringspartner i forhold til relevante udviklingsprojekter på skolen
  • Sparring med kolleger i forhold til udfordringer i undervisningen eller med enkelte elevers udvikling i faget
  • Sparring med kolleger i forhold til tolkning af testresultater og hvordan der kan arbejdes videre ud fra de opmærksomheder, som opstår heraf.
  • Initiativtager til matematikfagudvalgets løbende dialog og faglige debat.

Som ressourceperson har jeg også nogle timer til små individuelle forløb med udfordret elever - her kunne jeg godt tænke mig at blive endnu bedre til det fælles arbejde med elevens matematiklære efterfølgende, i forhold til at støtte den bedst mulige udvikling for eleven fremadrettet.

Herudover kunne jeg som vejleder godt tænke mig at få mulighed for at komme endnu tættere på mine kollegers undervisningspraksis - måske gennem fælles forberedelse af nogle små forløb, lesson study, “mesterlære”, observation eller andet, der kunne give anledning til spændende og udviklende faglig sparring og refleksion.

Hvad tænker du?

Hvad kunne du som matematiklærer godt tænke dig fra en matematikvejleder? Hvad kunne du forestille dig ville kunne bidrage til kvaliteten af din undervisning?

Og hvad med I andre vejledere derude? Hvordan prøver I at gøre en forskel på jeres skoler? Hvad kunne i drømme om at få mulighed for fremadrettet?

Del også gerne gode erfaringer!

Kan vi ikke prøve at lade dette indlæg blive til en fælles brainstorm/debat om, hvad vi tror kan gøre en forskel for udviklingen af vores fag ude på landets skoler? Lad os i fællesskab hjælpe hinanden med at holde fast i vores faglige engagement og stolthed i denne tid og sætte vores viden i spil.

Powered by Labrador CMS