Maria Grove Christensen

Blog

Nu må det snart være på tide at fokusere på undervisningens indhold!

Siden folkeskolereformen og lov 409’s indtog på de danske skoler, har de fleste kræfter de sidste 5 år været brugt på at justere og fokusere FORM i stedet for INDHOLD.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En ny og anderledes skoledag

Lærerne skulle undervise mere og arbejde anderledes, eleverne skulle have flere timer, nye fag og gå længere tid i skole. Brugen af IT skulle øges, der skulle mere bevægelse ind i undervisningen, målstyring, varierede arbejdsformer og samarbejde med virksomheder og foreninger! Al denne slags ændringer af FORM kræver tid, planlægning, omstrukturering, afprøvning, evaluering, tilpasning og så forfra igen. Og mens al tiden går med fokus på FORM, så er der ingen tid til at reflektere over og udvikle selve INDHOLDET af undervisningen. 

Et fag i (langsom) forandring

Maria Grove Christensen

Jeg er folkeskolelærer og passioneret matematikvejleder med et hjerte, der brænder for at give eleverne spændende undervisning af høj kvalitet. Herudover er jeg læremiddelforfatter og selvstændig konsulent, med et ønske om at gøre en forskel, der rækker langt ud over min egen undervisning. Jeg ønsker at bidrage til fagets udvikling i skolen gennem vidensdeling, debat, fagliglig refleksion og udvikling af nye materialer. Jeg er særligt optaget af, at få omsat teori og viden til praksis - primært indenfor matematik. Herudover er jeg en person med meninger og holdninger til den verden jeg færdes i og min blog vil derfor altid være et udtryk for mine personlige erfaringer, oplevelser og holdninger til det at være menneske og lærer i den danske skoleverden. Se mere på www.grovechristensen.dk

Matematik er et fag, som har udviklet sig helt enormt gennem de sidste årtier og mange steder undervises ud fra et forældet fagsyn med et indhold, der ikke er optimalt for elevernes faglige udvikling og læring. Men selvom nogle af reformens hovedformål var, at “alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan” og “betydningen af elevernes sociale baggrund for deres faglige resultater skal mindskes”, så har der slet ikke været fokus på opkvalificering af undervisningens INDHOLD. God undervisning kræver tid til fordybelse, omsætning af teori og viden, refleksion og udvikling af praksis. Vi ved, at gennem fælles refleksioner udvikler vi os mere og selvom et af argumenterne for ændringen af lærernes arbejdstid da vist også var, at alle skulle være på skolen samtidig, for at kunne samarbejde mere, så var det hurtigt tydeligt i min hverdag, at alle samtidig fik så travlt, at nok var de sammen i længere tid, men de havde slet ikke tid til at snakke sammen længere. Hvis pædagogiske læringsfællesskaber skal blive til andet end tomme hurraord, så skal der være tid til kollegasparring, vejledning, fælles faglig fordybelse og et stærkt og meningsfyldt fagteamsamarbejde på skolerne.

Og hvis alle elever skal blive så dygtige de kan, så har lærerne brug for at kunne fokusere deres energi og forberedelse på, at planlægge god og kvalitativ undervisning tilpasset den enkelte klasses behov og elever heri. 

Så må vi snart få arbejdsro og tid til at fokusere på INDHOLD frem for FORM?, så vi kan lykkes med vores arbejde og eleverne kan blive så dygtige de overhovedet kan!