Blog

Simple stregtegninger kan styrke forståelsen og hukommelsen.

Tegn dig til en bedre forståelse!

Mange børn og unge, såvel som voksne, er visuelt orienterede. Deres forståelse af fagligt stof og metodemæssige tilgange kan styrkes af billeder.

Publiceret Senest opdateret

Vi har i naturfagene et rigtig stort fokus på naturfaglig kompetence. Der er sket meget med forståelsen af kompetenceområderne hos både lærere og elever de seneste år. Kompetencetænkningen er efterhånden indlejret i den daglige undervisning, selvfølgelig i forskellig grad. Når vi som lærere forklarer, hvordan eleverne skal undersøge, skal arbejde med modeller, og hvad perspektivering og kommunikationskompetencen går ud på, oplever mange at bruge et væld af ord. Det talte sprog er helt klart centralt, når vi skal kommunikere et budskab, meeeen...

Ulla Hjøllund Linderoth

Jeg er uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu er jeg selvstændig naturfagskonsulent, hvor jeg afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden er jeg formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i biologi og er forfatter på læremidlet Xplore. Jeg indgår desuden i forskellige naturfaglige projekter: Se naturfagskonsulenten.dk På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Tydelig rammesætning

Det talte ord kan på enkel vis understøttes af få streger. Tænk på, hvad en ramme rundt om dagsordenen på tavlen kan gøre, og måske især hvis der tegnes et par tegnestifter i de øverste hjørner. Dagsordenen fremstår tydeligere og får en anden vægtning. Sættes et flueben for hvert punkt, I er nået igennem, hjælper det også eleverne til at følge med. En simpel streg som ramme om det område af tavlen eller papiret, der arbejdes med, hjælper til at zoome ind på det væsentlige. Det gælder både tavleordenen og elevernes eventuelle noter i et kladdehæfte. Personligt er jeg fan af, at eleverne har et noteshæfte til at tegne og skrive i for at styrke den visuelle hukommelse.

Komplekst budskab med få streger 

I naturfagene kan vi med stor fordel inddrage ikoner for at understøtte det talte ord. Vi kan bruge en tænkebobbel, når vi ønsker, at eleverne skal tænke selv, og efterfølgende en talebobbel med to trekanter i bunden, hvis eleverne skal drøfte deres overvejelser med hinanden. Ikoner kan bruges for at understøtte en proces som i tilfældet her, hvor det understøtter refleksioner og drøftelser i par eller grupper. 

Tænke-/ talebobler kan således understøtte kommunikationskompetencen. Det samme gælder, hvis vi beder eleverne undersøge en problemstilling eller udfaldet af en undersøgelse. Kobler vi en tegning af en lup på, når de skal undersøge noget, afkoder de hurtigt budskabet. Luppen kan illustrere undersøgelse, mens modellering kan understøttes af en puslespilsbrik. Et ikon af en kikkert kan illustrere perspektiveringskompetencen. Ikonerne er naturligvis op fri fortolkning, og hvis du som lærer kombinerer dit ikon med det pågældende kompetenceområde eller trin i en arbejdsgang, vil eleverne lynhurtigt koble dem sammen.

Skabeloner til naturfagsundervisningen

Med stor fordel kan eleverne være medskaber af skabeloner til brug for undersøgelser i naturfagene. Lav en inddeling på et A3-papir med ikoner og overskrifter, eksempelvis til en undersøgelse med overskrifterne: Naturfagligt spørgsmål (ikon: Spørgsmålstegn), hypotese (ikon: Udråbstegn), arbejdsspørgsmål (ikon: et kvadratisk felt med bullets), centrale begreber (ikon: briller) og perspektiveringsmuligheder (ikon: kikkert). Mulighederne er mange, og forståelsen opstår, når illustrationerne italesættes og måske især også, når eleverne får mulighed for selv at tegne med.