Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

Blog

The Freddie Mercury Album
The Freddie Mercury Album

Freddie Mercury og metode i undervisning i "dans og udtryk"

I dag stod den på bevægelse til musik, og kobling til praksis i skolens ”dans og udtryk”.

Med mål om ”at udvikle musikalitet og bevægelsespotentiale og få erfaring inden for dans, rytmisk gymnastik og bevægelsesdrama, både som udøver og formidler”.

De studerende har forskellige forudsætninger for at agere i dette felt, og min generelle oplevelse er, at mange synes det er et svært område, men på trods af det, er det et givende og potentielt felt, med mange muligheder og forskellige dimensioner at dykke ned i, både for de studerende som kommende idrætslærere og mig som underviser. På trods eller netop pga det svære og diffuse, er det også her i disse timer, at stemningen kan løfte sig højt, mange lader sig opsluge og ofte ender vi i en form for fælles glædesrus. Måske er det hvad Hartmut Rosa betegner som ”resonans”, når det knitrer eller sitrer i undervisningen og tingene går op i en højere enhed.

Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

I mit arbejde som underviser arbejder jeg med kommende professionsudøvere inden for idræt og områder, hvor det æstetiske, kropslige, kreative og innovative er i fokus. Af andre opgaver er jeg tilknyttet ”studentervæksthuset”, hvor der arbejdes med de studerendes innovative tilgang til studiet, hvilket også omhandler den personlige udvikling med et professionelt sigte. Jeg har læst en master i læreprocesser og er derudover uddannet inden for idræt og fysioterapi. Tidligere har jeg arbejdet i efterskole- og højskoleverdenen.

Det er ikke altid muligt at analysere sig frem til hvad der gjorde udslaget, eller hvorfor det endte i stemningen af glæde og rus. Deraf er det en situeret, kompleks og ikke forudsigelig praksis, med ikke fuldt kontrollable elementer, men i stedet et samspil af mange små microbevægelser, hvis resultat kan udvikle sig mange retninger.

Konkret skulle vi have fokus på metode og didaktik og inddrage praksisfortællinger fra de studerendes arbejde i praktikfaget. Vi startede ud med en eksemplarisk opvarmning til Freddie Mercury/Queen musik, som indeholdt rytmeforståelse, spejling af rolige bevægelser, gang-øvelser i kvadrat, svingende bevægelser og dynamiske yderstillinger, styrke med egen kropsvægt, hoppeøvelser, puls og koordination og stræk og balance til slut. Det eksemplariske bestod blandt andet i en vekslen i brug af undervisningsmetoder, organisering og rammesætning, ligeledes forskellige former for stilladsering og differentiering, bla. via småopgaver og åbne spørgsmål ifht de overordnede mål og teorifundamentet for undervisningen.

Under opvarmningens forskellige aktiviteter blev de studerende bedt om at udveksle viden og italesætte de forskellige dele; eksempelvis hvilke konkrete muskelgrupper der bliver brugt, hvilke ændringer der sker fysiologisk i kroppen under opvarmningen, hvilke planer man svinger i, og hvordan man kan bruge Labans BESS system til at analysere med ifht brug af rummet, bevægelsens form og dynamik. Der bliver også spurgt ind til hvilke didaktiske overvejelser der kunne være gjort, eksempelvis ifht at organisere i forskellige grupper, at indlære en folkedans i delelementer og hvordan der blev gjort brug af progression i den afsluttende dans.

Mellem de forskellige opvarmningsaktiviteter, skulle de studerende forholde sig til spørgsmål (14-18 spørgsmål på papir, der lå på gulvet og omkransede rummet for opvarmningen), der skulle anskuelligøre de forskellige elementer og opmærksomhedspunkter i undervisning i ”dans og udtryk”. Med de studerendes erfaring fra praksis, blev elementerne eksemplificeret og vi fik sat nogle billeder på, som også illustrerede kompleksiteten, som den situerede praksis ofte indeholder.

Det ikke-eksemplariske bliver også italesat, eller det, der ud fra de studerendes erfaring ikke ville gøre sig godt i praksis. Eksempelvis at lave en afbrudt opvarmning, med mange små dialoger, som bryder med flowet og ikke giver varmen, som intentionen er med opvarmning.

Herunder ser du nogle af spørgsmålene, som er lavet på baggrund af kapitler om metode i vores grundbøger ”Idrætsundervisning” af Rønholt og Peitersen og ”Fodfæste og Himmelkys” af Winther mfl.

Og under spørgsmålene lægger jeg også numrene med Freddie Mercury og hvad der blev lavet til dem. Det er topmotiverende for mig at bringe favoritmusik med i undervisningen, og jeg opfordrer de studerende til at gøre det samme.

Spørgsmål:

  1. Hvilke forudsætninger har dine elever for at deltage i undervisningen i ”dans og udtryk”?
  2. Hvad er vilkårene (rammebetingelser, fremmende eller hæmmende)?
  3. Hvilke udsagn kommer eleverne med inden, under og efter undervisningen i ”dans og udtryk”?
  4. Hvilke didaktiske, pædagogiske og praktiske ”greb” bruger du til at skabe din undervisning?
  5. Hvilken undervisningsform er god i dans og udtryk?
  6. Hvordan organiserer du gruppen?
  7. Hvordan gør du brug af imitation og mere kreative og frie processer i undervisningen?
  8. Hvordan er du i rollen som underviser (hvilke lærerroller benytter du dig af)?

Opvarmning med Freddie Mercury

1. Rolige bevægelser, spejling ”Time”

2. Gang i kvadrat ”Your kind of lover”

3. Svingende øvelser ”in my defence”

4. Styrke med egen kropsvægt ”Mr Bad Guy”

5. Hoppeøvelser, puls ”Let’s turn it on”

6. Udstrækning i grupper “Exercises in free love”

Alle numre fra ”the Freddie Mercury album”

Powered by Labrador CMS