Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

Blog

Vejledning

Det at lede på vej i arbejdet med eksamen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I denne tid, hvor de studerende forbereder sig til deres idrætseksamen, er min funktion som underviser blevet af mere vejledende karakter.

Vores eksamensform i idrætsfaget på læreruddannelsen består af en skriftlig, praktisk og mundtlig del, og lægger sig på nogle områder op ad idrætsprøven i folkeskolen.

De studerende har brugt de sidste mange uger på at sammensætte et praktisk program, hvor de præsenterer deres egne færdigheder inden for indholdsområderne bold, spring og bevægelse til musik, samt forholder sig didaktisk og pædagogisk til faget.

Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

I mit arbejde som underviser arbejder jeg med kommende professionsudøvere inden for idræt og områder, hvor det æstetiske, kropslige, kreative og innovative er i fokus. Af andre opgaver er jeg tilknyttet ”studentervæksthuset”, hvor der arbejdes med de studerendes innovative tilgang til studiet, hvilket også omhandler den personlige udvikling med et professionelt sigte. Jeg har læst en master i læreprocesser og er derudover uddannet inden for idræt og fysioterapi. Tidligere har jeg arbejdet i efterskole- og højskoleverdenen.

At arbejde med stoffet i undervisningen

Da vi, grundet covid-19, har mistet en del praktisk undervisning, er de studerendes arbejdsprocesser blevet anderledes. I vejledningssamtalerne, kan jeg ikke henvise til hvad vi har gjort i undervisningen, men i stedet forsøge at give eksempler på, hvad det kunne have været.

Det vi mangler, er at arbejde praktisk og processuelt med stoffet. Eksempelvis den kreative og innovative tilgang til dans og gymnastik; hvordan kan man gå fra idé og tanke til noget håndgribeligt og konkret bevægelse. Hvor starter man? Er alle idéer lige gode, og hvad afgør, om man går videre med en idé? Hvilke stadier tager tid, hvor er det hårdt og energikrævende og hvor kan man bare flyde med i processen? Disse spørgsmål vil man aldrig kunne blive sikker i, men ved at øve sig i praksis og få noget erfaringsbaseret viden, kan man blive bedre til at være i processen og på den måde kvalificere de valg og fravalg man tager. 

Hvad er vejledning?

En vejledning er en dialog, hvor man som underviser forsøger at stille spørgsmål, og lytte sig ind på hvad der er brug for i den aktuelle situation. De åbne og stilladserende spørgsmål skal sætte nogle tanker i gang, så den studerende kan konkretisere tanker og idéer, og tage valg og fravalg. Vejledningen skal tjene til at den studerende får viden og afsæt til at kunne arbejde selvstændigt videre, på basis af hendes egne tanker og idéer.

Balancegang

Udfordringen er, at mine spørgsmål skal være åbne og spørgende, men ikke tvivlende og diffuse. Jeg skal rumme de studerendes tvivl og søgen efter klare svar, uden at tage deres selvstændighed væk ved at være formativ. Jeg skal være klar og koncis i forhold til hvilke krav, der stilles og gennem en eksemplificering vise hvad en vej kunne være, men uden at den studerende forsøger at ramme, hvad jeg/vi vil have. Det er noget af en balancegang, og oveni er mange af tidens vejledninger over en skype-forbindelse, hvor jeg ikke altid kan se de studerende, hvilket har indflydelse på samtalen og interaktionen.

Jeg glæder mig til eksamen, og til at se, hvad de studerende er kommet frem til, samt nyde deres forholden sig til faget idræt!