Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

Blog

Praktik i idræt

Det er tid for praktik, og de idrætsstuderende skal ud og gøre sig erfaringer med at undervise i praksis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forberedelse af praktik

I tiden op til praktikken, er forberedelsen for de studerende, blandt andet at udvikle på hvilket tema og problemstilling de vil være undersøgende på. Her kan de søge vejledning, hvor min opgave er at stille de gode spørgsmål til deres overvejelser, og rette fokus på praktikkens kompetencemål.

De skal også afstemme forventninger med praktikstedet, og i denne proces er det interessant at høre dem fortælle hvad de glæder sig til og er spændte på.

Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

I mit arbejde som underviser arbejder jeg med kommende professionsudøvere inden for idræt og områder, hvor det æstetiske, kropslige, kreative og innovative er i fokus. Af andre opgaver er jeg tilknyttet ”studentervæksthuset”, hvor der arbejdes med de studerendes innovative tilgang til studiet, hvilket også omhandler den personlige udvikling med et professionelt sigte. Jeg har læst en master i læreprocesser og er derudover uddannet inden for idræt og fysioterapi. Tidligere har jeg arbejdet i efterskole- og højskoleverdenen.

Forventninger

En studerende fortæller mig, at han forventer at få prøvet en masse forskellige undervisningmetoder af, blandt andet kunsten at koble teori og praksis på bedste vis, så det giver mening i idrætsfagets forskellige indholdsområder. Han har planer om at arbejde tværfagligt, og vil afprøve forskellige tilgange, blandt andet undervisning i skoven med biologi, hvor eleverne skal opøve deres viden om natur og bevægelse, og selv få lov at være undersøgende på hvad der findes i naturen og hvordan man kan arbejde med puls og træning.

Udvikling af lærerkompetence

I dette felt, nævner den studerende også, at han glæder sig til at udvikle sine lærerkompetencer, som blandt andet handler om klasseledelse og det at opbygge gode relationer på kort tid. Han er spændt på at være tættere på eleverne på en efterskole, da det er nyt for ham. Hvilke forskellige roller kan han indtage, og vil det at være tæt på eleverne gøre det svært for ham, at opretholde det faglige fokus? Mange gode overvejelser og forventninger til en kommende praktik.

Ændret situation - nødundervisning

Nu er situationen ændret i forhold til det forventede praktikforløb, og mange studerende sidder og er frustrerede, fordi de ikke er fysisk i praktik, men i stedet har nødundervisning online. Mange steder er idrætsfaget nedprioriteret, så deres basis for at afprøve og opøve erfaring med undervisning i praksis er anderledes og hæmmet.

Jeg er spændt på, hvad de kommer tilbage med af erfaring fra denne periode.

Powered by Labrador CMS