Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

Blog

Eksamenstid i idrætsfaget på læreruddannelsen

Hvilke elementer er der i den praktiske del af idrætseksamen og hvordan kan man arbejde med udviklingen af materiale?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I denne tid forberedes der eksamen rundt omkring på de forskellige professionshøjskoler. Det at gå til eksamen handler om at kunne formidle og præsentere sig selv og den opnåede viden og kundskaber ifht kompetencemål og indholdsområder. I idrætsfaget, som er et praktisk-musisk fag, handler det også om iscenesættelse og performance. Iscenesættelse af den enkelte og gruppen som helhed.

Performance

Vi har arbejdet med begrebet ”performance”, som i dette tilfælde kan tænkes bredt, som en tilgang til den praktiske idrætseksamen, hvor mange forskellige delelementer skal præsenteres som en helhed, understøttet af en skriftlig del og en mundtlig del.

Idrætsfaget – set fra et uddannelsesperspektiv

I mit arbejde som underviser arbejder jeg med kommende professionsudøvere inden for idræt og områder, hvor det æstetiske, kropslige, kreative og innovative er i fokus. Af andre opgaver er jeg tilknyttet ”studentervæksthuset”, hvor der arbejdes med de studerendes innovative tilgang til studiet, hvilket også omhandler den personlige udvikling med et professionelt sigte. Jeg har læst en master i læreprocesser og er derudover uddannet inden for idræt og fysioterapi. Tidligere har jeg arbejdet i efterskole- og højskoleverdenen.

Hvilke virkemidler kan bruges?

I arbejdet med at præsentere og formidle viden og kundskaber i en idrætseksamen kan man bruge forskellige visuelle og auditive effekter i form af f.eks. rum, lyd, rekvisitter, tøj og krop. Virkemidlerne skal understøtte de faglige valg i indholdsområderne, bl.a springgymnastik og parkour, dans og rytmisk gymnastik, bevægelsesdrama og boldspil, og kan binde elementerne sammen på en kreativ og æstetisk måde, så modtageren (i eksamenssituationen er det censor og eksaminator) får indtryk og oplevelse ad flere kanaler, sanse- og følelsesmæssigt.

Bevægelsesdrama

Et eksempel på udvikling af materiale til denne eksamensform er at arbejde med det dramatiske i idrætsfaget. Et bevægelsesdrama kan være med til at binde elementerne sammen og illustrere og tydeliggøre et tema. I bevægelsesdramaet kan der arbejdes med direkte og indirekte sprog, eksempelvis i form af symbolik og abstrakte bevægelser, ligeledes kan man arbejde med dagligdags og letgenkendelige bevægelseshandlinger, krops- og bevægelsesudtryk. Musikken er en stærk stemningsskaber og kan understøtte forskellige følelser og fornemmelser hos udøveren og beskueren.

Eksempler på øvelser

Det kræver tid, øvelse og mod at gå ind i denne arbejdsproces med udvikling af materiale. Nedenfor har jeg beskrevet et lille øvelsesforløb, der kan være med til at starte det kreative arbejde med bevægelsesdrama op, og skabe fokus på kropslig kommunikation og tilstedeværelse. Øvelserne er blandt andet inspireret fra dans- og dramaundervisning og gymnastikkens verden.

Powered by Labrador CMS