Helle Rahbek

Blog

Hvem skal med på skolebiblioteket?

Er det ligegyldigt?

Publiceret Senest opdateret

Svaret på ovenstående er nej! Det er absolut ikke ligegyldigt, hvem der er med klassen på biblioteket.

I den ideelle verden på den ideelle skole har alle klasser en bemandet udlånstime på skolebiblioteket. Jeg er helt med på, at sådan ser verden desværre ikke ud alle steder. Men der hvor den gør, bør skolen såvel ledelse som lærere prioritere, hvem der er med klassen i udlånstimen. Jeg synes, det er vigtigt, at det er dansklæreren, der følger med eleverne på biblioteket. Det er som oftest dansk der leverer tid til bibliotekstimen, og besøget er bl.a. derfor en vigtig del af danskundervisningen. Eleverne skal have hjælp og sparring til at finde gode og relevante bøger i en passende sværhedsgrad. Det er her dansklæreren kommer ind i billedet. Han/hun har den nødvendige viden om, hvor langt eleverne er i deres læseudvikling, og hvilken typer tekster de kan læse. Det gælder både i indskolingen og på mellemtrinnet.

Jeg kender bøgerne og formidler booktalks for eleverne. Men når de skal finde en individuel læsebog, der passer til lige præcist dem, har jeg også brug for sparring med dansklæreren. Jeg hører naturligvis eleverne om hvad de kan lide at læse, og hvad de sidst har læst.

Helle Rahbek

Lærer, uddannet skolebibliotekar og er nu PLC-vejleder. Pædagogisk konsulent ved Via Center for Undervisningsmidler og master i børnelitteratur. Jeg vil skrive om det, jeg synes rører sig på PLC-området, lidt om dagligdagen på PLC og nyt fra CFU, som kan bruges på PLC. Jeg tænker også i tips og gode ideer til PLC.

Så her er nogle anbefalinger/opfordringer

Vigtigt at der er en lærer med, som også er en del af læseundervisningen.
Vigtigt at der er en sammenhæng til det man låner på biblioteket og det læseniveau man er på.
Vigtig at man ved hvilke læseaftaler, der er i klassen. Det er svært for eleverne, hvis ikke der er nogle faste aftaler omkring lån.
Det skaber en sammenhæng i deres læsning, og det bliver en del af læseundervisningen at være på biblioteket. Eks. hører man ofte elever der siger, at det ikke er det der er aftalen i klassen.

Vores rolle som bibliotekarer er ikke at "bestemme" hvad der skal lånes, og hvor meget og hvor ofte. Disse aftaler skal gerne komme fra læreren.

Alt dette er efter min mening vigtigt, når det handler om at finde bøger til elevernes læsning. Når det handler om den selvstændige læsning til fritiden, kan man jo så bygge videre på de informationer, man har fået og finde andre og flere spændende og interessante titler til eleverne.