Helle Rahbek

Blog

PLCs rolle i forbindelse med læselyst

Hvad kan vi byde ind med?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er ingen tvivl om at det pædagogiske læringscenter spiller en vigtig rolle i alle skolens fag, blandt andet fordi der er så mange forskellige ressourcepersoner tilknyttet. Vi spiller en også væsentlig rolle i forhold til elevernes læselyst.

Da den internationale undersøgelse PIRLS i 2016 viste at danske elever ligger lavt, når det handler om læseglæde, kræver det naturligvis en indsats fra os alle for at være med til at ændre det. Kun 20 % af de danske elever kan rigtigt godt lige at læse med tallet internationalt ligge på 43 procent (kilde UVM.)

Hjælp! Det må vi da gøre noget ved!

Helle Rahbek

Lærer, uddannet skolebibliotekar og er nu PLC-vejleder. Pædagogisk konsulent ved Via Center for Undervisningsmidler og master i børnelitteratur. Jeg vil skrive om det, jeg synes rører sig på PLC-området, lidt om dagligdagen på PLC og nyt fra CFU, som kan bruges på PLC. Jeg tænker også i tips og gode ideer til PLC.

Her kommer nogle bud fra mig:

Læsestimulerende miljøer: Sørg for at PLC – her skolebiblioteket emmer af hygge og små læsekroge, hvor man kan gemme sig eller få lov til at sidde for sig selv, med en kammerat eller læsemakker mens man læser.

Giv rum for at man også kan lytte til bøger eller lytte til musik mens man læser

Lyt til eleverne og spørg ind til hvad der interesser dem, og find så de bøger der passer på det. Jeg har f.eks. bedt 5 årgang om at skrive 3-4 interesseområder på små sedler. Næste bibliotekstime havde jeg hængt deres sedler op på en snor. På deres sedler havde jeg skrevet 4-5 forslag med titler på bøger, som de måske ikke umiddelbart selv ville have taget ned fra hylden. Når de går lidt i stå omkring, hvad de skal læse, vender de tilbage til sedlerne for at få inspiration. Det tog en del tid, men jeg tror det er godt givet ud.

Sørg for at have masser af ny litteratur, og lyt gerne til elevernes ønsker til, hvad de gerne vil læse, og køb også ind efter det.

Lav udstillinger med inspiration til litteratur

Find bøger der passer til elevens læseniveau i samarbejde med læreren

Læs op for eleverne. Man bliver aldrig for gammel til at høre en god historie.

Lad eleverne anmelde og anbefale bøger for hinanden – mundtligt.

Lav booktalks og booktrailere. Det kan både være læreren, bibliotekaren men også eleverne der gør det.

Hav også gerne masser af skøn- og faglitteratur til rådighed ude i klasserne (læsekasser)

Er der mulighed og ressourcer til det kan man også lave små læseklubber, hvor den samme bog eller genre læses og man kan snakke om dem bagefter.

Adgang til både analoge og digitale bøger.

Har man mulighed for det, er et besøg af en forfatter helt sikkert også motiverende for mange elever.

Der findes helt sikkert masser af andre gode ideer

Der er heldigvis også fokus fra ministeriets side omkring læselystområdet. Børne- og undervisningsministeriet har afsat en pulje på 9,5 mio.kr. der skal understøtte læseindsatsen i folkeskolen.

Læseindsatsen har tre temaer:

Læsemotivation gennem faglig læsning med fokus på læselyst (på mellemtrin og udskolingen)

Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC (på mellemtrin og udskolingen)

Forældres betydning for lystlæsning (i indskolingen og på mellemtrinet)

Ansøgningsfristen var før jul og pengene er nu delt ud til de ansøgninger, der blev imødekommet. Det bliver spændende at se og høre om de forskellige indsatser rundt om i landet.