Helle Rahbek

Blog

Nytårsønsker for PLC

Indgangen til et nyt år giver ofte anledning til at reflektere over tingenes tilstand og fremsætte nogle ønsker for det kommende år.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har nogle ønsker for landets PLC’ere, velvidende at det ikke er altid man får sine ønsker opfyldt.

Flere kommuner og skoler opprioriterer og bruger den ressource, der ligger i skolernes PLC.

Man kommer ikke udenom at skolerne bliver nødt til afsætte timer til arbejdet i PLC. Her er en hel række af skolens ressourcepersoner, der hver i sær er specialister inden for deres område. Det skal/bør man dyrke til gavn for skolens elever. Ud over timer til den enkelte vejleders opgaver, skal der også være tid til samarbejde på tværs af vejlerne. Sammen er vi også med til at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, som der står i bekendtgørelsen.

Helle Rahbek

Lærer, uddannet skolebibliotekar og er nu PLC-vejleder. Pædagogisk konsulent ved Via Center for Undervisningsmidler og master i børnelitteratur. Jeg vil skrive om det, jeg synes rører sig på PLC-området, lidt om dagligdagen på PLC og nyt fra CFU, som kan bruges på PLC. Jeg tænker også i tips og gode ideer til PLC.

Opprioritering af skolernes bemandede udlånstimer til skolebiblioteket

Det er vigtigt for eleverne at de møder en engageret skolebibliotekar, der sammen med læreren kan vejlede og stimulere deres læselyst. Skolebibliotekaren formidler bl.a.  gennem booktalks, udstillinger, oplæsning, men lytter og spørger også ind til elevernes læseinteresser. I samarbejde med læreren findes bøger, der passer til den enkeltes læseniveau. Alt sammen for at styrke læselysten, hvilket fører mig frem til mit tredje ønske

Styrke læselysten hos børn og unge

Det er et stort og måske urealistisk ønske, men vi bliver nødt til at prøve, om vi kan finde andre og flere veje ind til at styrke elevernes læselyst. Vi skal sørge for, at der er adgang til masser af bøger både skønlitteratur og faglitteratur, og både i papirform og elektronisk. Vi skal møde eleverne, der hvor de er, og finde bøger der har deres interesse. Senere har vi så måske held til også at føre dem videre ind i andre bøger, de ikke vidste, der også kunne være spændende Kunne PLC invitere forældrene med ind i dette arbejde? Jeg tror, det er vigtigt, at vi får forældrene med, da de spiller er vigtig rolle i børns lyst og glæde ved bøger. Ved at invitere dem ind, kan vi give gode råd og ideer til, hvordan de kan støtte op omkring deres børns lyst til læsning. Her har alle vejlederne med deres forskellige kompetencer mulighed for at byde ind med forskellige perspektiver.

Godt nytår!