Helle Rahbek

Blog

Er PLC et sted?

Det Pædagogiske Læringscenter behøver vel ikke nødvendigvis være et fysisk sted på skolen? Hvordan definerer man et PLC?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For mig betyder PLC et samarbejdsforum på skolen hvor vi, læsevejleder, matematikvejleder, AKT, medievejleder, skolebibliotekarer m.fl. i fællesskab med ledelsen samarbejder om at udfylde de vigtige og spændende opgaver bekendtgørelsen stiller op. Det giver en styrke og troværdighed over for kollegerne, at vi hver især er specialister på vores område. Skolebiblioteket er et fysisk sted under PLC.

Herning kommune lavede for et par år siden et udkast til vision, strategi og handleplan for PLC ud fra bekendtgørelsen. Den nåede dog ikke længere end til høringsfasen. Men vi brugte den på skolen som afsæt for drøftelser omkring, hvad vi ville med vores PLC på Højgårdskolen. Det har resulteret i, at vi har fået lavet funktionsbeskrivelser for de fleste af vejlederne. Vi har netop udarbejdet første udkast til et årshjul. Det hænger nu på lærerværelset, og vi har bedt kolleger om kommentarer til det. I det hele taget er årshjulet og funktionsbeskrivelserne et dynamisk værktøj som kan justeres år for år.

PLC’s opgave

Helle Rahbek

Lærer, uddannet skolebibliotekar og er nu PLC-vejleder. Pædagogisk konsulent ved Via Center for Undervisningsmidler og master i børnelitteratur. Jeg vil skrive om det, jeg synes rører sig på PLC-området, lidt om dagligdagen på PLC og nyt fra CFU, som kan bruges på PLC. Jeg tænker også i tips og gode ideer til PLC.

PLC har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Med bekendtgørelsen har det pædagogiske læringscenter i dag fået en endnu mere central rolle. Læringscenteret skal understøtte børn og unges læring og trivsel, herunder blandt andet støtte det pædagogiske personale i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre pædagogiske aktiviteter. Det er også gennem PLC ny forskningsmæssig viden og nye digitale muligheder gøres tilgængelig og sættes i spil. Det er for mig også væsentligt, at vi i dag i endnu højere grad er ledelsens samarbejdspartner i udmøntning af nye, profilstyrkende tiltag.

Den enkelte skole må beslutte og drøfte hvilken organisering der giver mest mening for dem, når det handler om PLC. Skal det være en organisering der fysisk samler alle ressourcepersoner, eller en funktion hvor man samles efter behov? Under alle omstændigheder behøver PLC ikke være et fysisk sted. Det er langt vigtigere hvad PLC samarbejder om til gavn for elever, lærere og skole.