Kunst og kreativitet i skolen

Blog

Pilotprojekt om Håndværk og Design

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Netværket Kreative Børn, Dansk Arkitektur Center og foreningen BørnRumForm er gået sammen om at løse og løfte opgaven sammen med folkeskolelærere, designere og arkitekter i et nyt pilotprojekt.

Håndværk og Design er et nyt fag i Folkeskolen, der fra 2016 skal erstatte fagene håndarbejde og sløjd. Men hvordan skal det ske i praksis og hvad skal faget indeholde? Netværket Kreative Børn, Dansk Arkitektur Center og foreningen BørnRumForm er gået sammen om at løse og løfte opgaven sammen med folkeskolelærere, designere og arkitekter i et nyt pilotprojekt.

Kunst og kreativitet i skolen

Ida er børnekulturkonsulent i Helsingør Kommune med ansvar for kultursamarbejdet mellem kultur- skole og dagtilbudsområdet, herunder Helsingør Helsingborg skole- kultursamarbejdet der formidler besøg og aktiviteter på begge sider af Øresund. Desuden er hun områdekonsulent for skolekoncerter i Hovedstadsområdet hos organisationen Levende Musik i Skolen. Rikke er læringskonsulent i Helsingør kommune på skole- og dagtilbudsområdet med ansvar for de praktisk musiske fag og de pædagogiske læringscentre samt åben skole. Rikkes hjerte brænder for den meningsgivende, sjove, spændende og kreative undervisning og læring, hvor både hænder og hoved er i spil. Sammen organiserer Ida og Rikke aktiviteter, hvor alle børn og unge fra 0. til 9. klasse møder kulturinstitutionerne, kunst og kunstneriske processer sat ind i en læringssammenhæng.

Sløjdlærere og håndarbejdslærere mødtes i april i Dansk Arkitektur Center for at diskutere det nye fag Håndarbejde og Design og hvad det kan og skal indeholde. Pilotprojektet har til formål at skabe muligheden for at erfaringsudveksle på tværs af regionen, 12 forskellige skoler og desuden at udvikle og beskrive konkrete forløb til mellemtrinnet sammen med seks forskellige designere og arkitekter. Forløbene skal både tilgodese håndarbejdsfaget og sløjd og samtidig fungere som inspirationsoplæg til andre skoler i regionen. Projektet er allerede i godt gang og 12 forløb er ved at blive udarbejdet, så de kan blive prøvet af inden sommerferien.

Hvordan gør vi så det?

I pilotprojektet har det fra starten været vigtigt at samarbejde på kryds og tværs, så forløbene både forholder sig til de nye læringsmål, der skal opfyldes og samtidig tænkes ind i en skoles hverdag med de udfordringer, der altid er, når et helt nyt fag skal introduceres. Netværket Kreative Børn har frikøbt faglærere til projektet, så lærerne både kan deltage i udviklingen af forløb, erfaringsudveksle og finde frem til ”good practice”-modeller, der kan bruges af andre skoler. Det gælder både fagets indhold, helt konkrete idéer til undervisningsforløb, men også helt lavpraktiske løsningsforslag. Hvad gør man på en skole, hvis håndarbejdslokalet og sløjdlokalet ligger i hver sin ende af matriklen? Skal eller kan man arbejde langt mere procesorienteret i det nye fag end tidligere? Og hvordan imødekommer vi Undervisningsministeriets ønske om, at faget skal understøtte elevernes kompetencer indenfor eksempelvis entreprenørskab og innovation?

Julie Dufour er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole, og har været en af de 6 designere og arkitekter på forløbet:

´Vi valgte inden start på undervisningsforløbet at fokusere på ideudvikling, teknikker og materialer. Men vi har også givet projektet luft til nye input undervejs. Eleverne er blevet præsenteret for arkitektens og designerens måde at arbejde på med både skitser og modeller, og eleverne skulle forholde sig til materialer, skala, form, funktion og det at kunne fortælle om sit design overfor andre,´  fortæller Julie.

Samspillet mellem teori og praksis

Undervisningsministeriet har lagt vægt på, at det nye fag Håndværk og Design skal være en del af vores samfundsudvikling, hvor vi skal leve af at være et videns- og produktionssamfund. Folkeskolens rolle er her at styrke samspillet mellem teori og praksis – og det er netop kernen i det nye fag. Eleverne skal arbejde med en ide og ende med et færdigt produkt ved at bruge håndværksteknikker, arbejde med design og inddrage omverdenen i deres arbejde med faget.

´Selvfølgelig opstår der udfordringer undervejs, som da en elev pludselig udviklede sit design i en helt ny retning, hvor vi kom til at mangle de rigtige materialer. Vi skulle hurtigt tænke virkelig kreativt for at løse det og finde nye materialer, der kunne bruges, så eleven kunne komme videre. I dette tilfælde blev klassens gamle læderfodbold ofret! Det er sjovt at blive udfordret, og man går langt for at finde den bedste løsning, når en elev er topmotiveret. For eleverne har det betydet meget, at vi har taget deres design seriøst, og at de har været med i et pilotprojekt, som andre også kan få glæde af ,´ siger Julie Dufour.

Opskrifter på forløb i faget Håndværk og Design

I august 2015 skal der ligge et færdigt inspirationsmateriale klar, der indeholder helt konkrete ”opskrifter” på forløb i det nye fag. Ideen bag pilotprojektet er netop, at kunne dele ud af de første erfaringer med undervisning i faget. Der vil derfor både være konkrete forløb at tage fat på, såvel som kommentarer til og praktiske gode råd til forløbene.

Billedkunstlærer Maya Wickstrøm glæder sig over samarbejdet med Julie Dufour, der konkret har udmøntet sig i forløbet ’Et transportabelt siddemøbel’:

´Det har stensikkert været godt at få rusket op i vanetænkningen og få nye input – både for mig selv og eleverne. I forhold til designprocessen har det vist sig, at det er vigtigt at tune eleverne ind på en opgave – at åbne emnet for dem, så de kan tage nogle kvalificerede beslutninger og se mulighederne i deres eget design. Det var rigtig dejligt at se, at eleverne var så dedikerede med arbejdet og opgaven, og slet ikke tænkte på at holde pause. Og jeg kan varmt anbefale, at man afslutter et håndværk og design forløb med en præsentationsrunde og evaluering i plenum af elevernes design. Det blev meget tydeligt, hvor glade de var for forløbet og deres ting, og også vigtigt at de fik direkte og brugbar feedback fra tre fagfolk på deres designløsninger. Man skal huske at afsætte god tid til processen! Efterfølgende har vi valgt at udstille elevernes skitser og modeller på skolen, fordi det er vigtigt at tage deres arbejde alvorligt og dele det med andre,´ siger Maya
.