Kunst og kreativitet i skolen

Blog

Der står en kasse med døde sild!

En tur til Øresundsakvariet for 1. klasse på Tikøb Skole er en del af Helsingør kommunes åben skole-aktiviteter fra 1.-9. klasse, som kaldes "Kulturens kreative børn". Børnene skal lære noget om fisk, både ud fra en naturvidenskabelig og en æstetisk vinkel. Og de skal gerne blive nysgerrige efter at lære mere. Gennem praktiske og æstetiske læreprocesser, undersøger børnene hvordan fisk trækker vejret og hvordan man kan iagttage og opfatte fiskenes farver og udtrykke det i akvarelmaleri.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der står en kasse på bordet med døde sild. Rummet er oplyst, som i et laboratorie, hvor belysningen spiller en afgørende rolle i de videnskabelige forsøg, som finder sted på daglig basis. 1. klasse er på besøg på Øresundsakvariet, der ligger i det nordøstligste hjørne af Nordsjælland på Helsingørs Nordhavn. Børnene i 1. klasse skal med en praktisk og konkret tilgang, lære om fisk, hvordan de lever under vand og hvordan de adskiller sig fra fx pattedyr. Med en naturvidenskabelig tilgang, åbner børnene, med små sakse, fiskens bug og kigger ind i sildens krop, for at se, hvad der gemmer sig derinde. Ikke overraskende findes gæller, hjerte og andre indvolde. Nysgerrigheden er i allerhøjeste grad til stede gennem børnenes opmærksomme undersøgelser af de (døde) sild, der kort forinden er blevet fisket op af det hav, der omgiver børnene til daglig, nemlig Øresund. Nogen af børnene skal tage tilløb til at turde røre ved fisken, andre hviner højlydt af begejstring, mens andre igen er meget optaget af og fordybet i den spændende opgave. Mange sanser er i brug og hænderne arbejder nysgerrigt, mens biologen Michael går rundt og svarer på de mange spørgsmål, der melder sig.

Senere på dagen skal 1. klasse lære noget nyt om fisk igen, men denne gang ud fra en æstetisk tilgang. Børnene bliver udstyret med farvekort og med dem i hånden, skal de iagttage fiskene i akvariet og deres farver. Dernæst laves tegninger af de udvalgte fisk med akvarel på papir. Engagementet er stort og børnenes blikke er rettet mod fiskenes mange farver, mens penslen arbejder. Det kræver koncentration og fordybelse at opleve og erkende. Indtrykkene får form og udtryk gennem børnenes billedarbejde.

Det hele tager 3 timer og er et eksempel på ét af de mange Åben skole kultur- og naturaktiviteter som Helsingør tilbyder sine elever i folkeskolen fra 0.-9. klasse. Det handler om dannelse, og om at kende sin omverden og få et indblik i den lokale kultur, natur og historie. Men også om at forstå verden gennem konkrete møder med virkeligheden, der involverer sanserne, hænderne og kroppen. Med Åben skole, der byder på konkrete, praktiske og æstetiske læreprocesser, tilbyder vi børnene en anden tilgang til læring, som hjælper dem til at forstå og lære ud fra mere end et abstrakt udgangspunkt, som lærebøgerne oftest tilbyder. Når de konkrete oplevelser og erfaringer kobles med det abstrakte, hjælper vi børnene med at huske og forstå gennem flere veje. Mon ikke 1. klasse husker det, de har lært om fisk fremover? Også når de åbner lærebogen i natur og teknologi? Det tror jeg.

Kunst og kreativitet i skolen

Ida er børnekulturkonsulent i Helsingør Kommune med ansvar for kultursamarbejdet mellem kultur- skole og dagtilbudsområdet, herunder Helsingør Helsingborg skole- kultursamarbejdet der formidler besøg og aktiviteter på begge sider af Øresund. Desuden er hun områdekonsulent for skolekoncerter i Hovedstadsområdet hos organisationen Levende Musik i Skolen. Rikke er læringskonsulent i Helsingør kommune på skole- og dagtilbudsområdet med ansvar for de praktisk musiske fag og de pædagogiske læringscentre samt åben skole. Rikkes hjerte brænder for den meningsgivende, sjove, spændende og kreative undervisning og læring, hvor både hænder og hoved er i spil. Sammen organiserer Ida og Rikke aktiviteter, hvor alle børn og unge fra 0. til 9. klasse møder kulturinstitutionerne, kunst og kunstneriske processer sat ind i en læringssammenhæng.