Kunst og kreativitet i skolen

Blog

Kyst og FN's klimamål kan læres med waders på

I projektet "Kend din kyst" er undervisningen flyttet ud på den lokale strand. Her lærer eleverne i 6. klasse om den lokale kyst og FNs Klimamål - iført waders og beredt med fiskenet, spande og jordtermometre.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helsingør er en kystkommune med ca. 30 km kyststrækning fra Espergærde i syd til Hornbæk i nord. De fleste skolebørn kender stranden som udflugtsmål for gåture og strandliv om sommeren og Øresund som et sted for sejlads, badning og måske fiskeri.

I projektet ”Kend din kyst” har de to lokale naturinstitutioner Øresundsakvariet og Naturcenter Nyruphus sammen med FN-byens skoletjeneste YOUNG, sat sig for at vise kysten fra andre sider, ved at undervise elever i 6. klasse i deres lokale kyst, med fokus på kystens dyre- og planteliv og den tilpasning det kræver af levende organismer at være en del af livet ved kysten.

Alt efter hvilken strand man befinder sig på vil der være individuelle forskelle, der gør at hvert område er unikt, og har indflydelse på hvilke vækster og dyr der lever der.

Kunst og kreativitet i skolen

Ida er børnekulturkonsulent i Helsingør Kommune med ansvar for kultursamarbejdet mellem kultur- skole og dagtilbudsområdet, herunder Helsingør Helsingborg skole- kultursamarbejdet der formidler besøg og aktiviteter på begge sider af Øresund. Desuden er hun områdekonsulent for skolekoncerter i Hovedstadsområdet hos organisationen Levende Musik i Skolen. Rikke er læringskonsulent i Helsingør kommune på skole- og dagtilbudsområdet med ansvar for de praktisk musiske fag og de pædagogiske læringscentre samt åben skole. Rikkes hjerte brænder for den meningsgivende, sjove, spændende og kreative undervisning og læring, hvor både hænder og hoved er i spil. Sammen organiserer Ida og Rikke aktiviteter, hvor alle børn og unge fra 0. til 9. klasse møder kulturinstitutionerne, kunst og kunstneriske processer sat ind i en læringssammenhæng.

I projektet blev de ca. 20 klasser derfor sat i stævne ved den strand der ligger tættest på skolen, så eleverne fik mulighed for at undersøge deres egen lokale strand.

Øresundsakvariet stod for en workshop hvor eleverne iført waders og udstyret med net, skulle undersøge livet under vandet. Med udgangspunkt i de dyr og planter og andre genstande, der blev indsamlet i vandet, blev der blandt andet talt om hvorfor Øresund i sammenligning med de fleste andre havområder i Danmark, har et rigt liv på havbunden og hvad der gør Øresund specielt som havområde. Svaret på det sidste spørgsmål er at det er her ferskvand fra syd møder saltvand fra nord. Og svaret på det første spørgsmål, at sandbunden gennem årene har fået lov til at være uberørt af bundtrawlere.

Formidlerne fra Naturcentret Nyruphus lærte eleverne om de zoner stranden er opdelt i: opskylszonen, som er grænsen mellem vand og land, strandbredden og zonen bag selve stranden. Eleverne fik bl.a. udleveret bestemmelsesduge, jordtermometre og indsamlede viden om hvilke dyr og planter der lever i de forskellige zoner, fx hvad der gemmer sig i strandens tangbunker, hvordan forskellige typer sten er havnet netop her, og hvilke planter der er er spiselige. Undervejs blev der bagt fladbrød med urter, smagt på tang og talt om hvad klimaforandringer betyder for livet ved kysten.

Hjemme på skolen fik klasserne besøg af FN-byens skoletjeneste. Gennem forskellige lege og øvelser blev det lokale kystliv, sat ind i en global ramme hvor FNs Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og Produktion og mål 14: Livet i havet, var udgangspunktet.

Ud over de tre workshops har alle elever fået et undervisningsmateriale som klasserne kan arbejde videre med, og som kan bruges af andre klasser på mellemtrinnet, der ønsker at arbejde med den lokale kyst i undervisningen. Selvom materialet tager udgangspunkt i kysten i Helsingør Kommune, kan det sagtens anvendes af skoler i resten af Danmark (se PDF til download). 

For eleverne har det været en øjenåbner at få lov til at undersøge hav og strand med dygtige formidlere. At skulle smage på naturen og trække i et par waders, var for mange børn en stor oplevelse i sig selv.

En lærer skrev efter forløbet:

Tak, det var en fantastisk dag på stranden - flot tilrettelagt og meget inspirerende for mange, og der er efterfølgende flere der har taget deres forældre med på stranden for at vise det de lærte.

Bagom projektet Projektet er arrangeret af Naturcentret Nyruphus, Øresundsakvariet, FN byens skoletjeneste, Staben for Læring og Børnekulturkonsulenten for Helsingør Kommune. Projektet er gennemført med støtte fra Helsingør Kommunes Klima- og bæredygtighedspulje.