Fraktion 4

Et af mine fokuspunkter som formand bliver at kommunikere mere ud til vores medlemmer, da jeg mener, at kommunikation er en vigtig faktor for at samle Fraktion 4, skriver Gitte Mailand Jensen.

Ny formand for pensionisterne: Overenskomst til pensionerede lærere er en sejr. Nu skal vi videre med udvikling af seniorkurserne

De pensionerede læreres nye formand Gitte Mailand Jensen peger både på de store sejre og det videre arbejde i foreningen. Blandt andet skal der kigges på mulighederne for en seniorordning og jævnfør årsmødet skal seniorkurserne opdateres, skriver hun.

Publiceret Senest opdateret

Fra januar 2024 er jeg valgt som formand for Fraktion 4.

Et af mine fokuspunkter som formand bliver at kommunikere mere ud til vores medlemmer, da jeg mener, at kommunikation er en vigtig faktor for at samle Fraktion 4 på tværs af landet.

Derfor er tanken, at de ti kongresdelegerede og jeg regelmæssigt vil dele indlæg og nyheder om vores arbejde her på folkeskolen.dk/lærersenior. Derudover vil jeg også dele fra mit arbejde i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget, som jeg sidder i.

Endelig overenskomst for pensionerede lærere

På vores årsmøde den 8. februar vedtog vi blandt andet en udtalelse om, at Danmarks Lærerforening skulle arbejde for en overenskomst for pensionerede lærere, der stadig arbejder i folkeskolen.

Den udtalelse blev overhalet indenom, da overenskomstdækningen af pensionerede lærere blev en del af det generelle forlig på det kommunale område.

Som jeg også tidligere har udtalt, er det en stor og glædelig nyhed. Nu kommer der afklarede forhold, og måske flere pensionerede lærere, der tager kortere eller længere vikariater på skolerne.

Lærerne er presset på deres arbejdsmiljø på skolerne, og mistrivslen blandt eleverne er høj. Så selvom vi er en lille ekstra udgift på grund af vores højere timeløn, tror jeg vi kan vise os som en stor investering i forhold til arbejdsmiljø og trivsel. En læreruddannet vikar kan alt andet lige bedre skabe ro og sørge for et højt, fagligt niveau i en vikartime.

Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 er en fraktion under Danmarks Lærerforening for medlemmer på pension eller efterløn.

Seniorkurserne skal udvikles

Den anden udtalelse handlede om vores seniorkurser, der er populære som aldrig før. Her skal vi have videre drøftelser om kursernes indhold, vilkår og antal i 2025. På vores møde den 3. april er seniorkurserne et vigtigt punkt på dagsordenen. Under punktet deltager Line Hjarsø (afdelingschef) og Bjarke Nørremark (Uddannelseskonsulent) 

Vi mangler stadig en seniorordning

Overenskomsten var dog ikke kun gode nyheder. Seniorordningerne blev nemlig ikke en del af dette års overenskomst.

Jeg har tidligere sagt, at uden seniorer i folkeskolen, behøver vi ingen seniorordning. Det skal forstås sådan, at hvis vi ikke tager de ældste læreres arbejdsvilkår alvorligt, mister vi vigtig viden og erfaring i skolen.

Hvis ikke KL og andre kan se, hvor vigtig en seniorordning er i den situation, folkeskolen befinder sig i lige nu, så vil en gammel specialundervisningslærer som jeg gerne mødes forklare det. Lige nu er viden og erfaring indenfor inklusion bydende nødvendig, og alle gode kræfter, yngre som ældre, skal i spil.

Det vil ud fra et regnearkssynspunkt være en udgift her og nu, men på sigt er jeg sikker på, at det vil være en gevinst for folkeskolen.

En lille tilføjelse er, at lærerstartsordningerne heller ikke kom med i overenskomstforliget. Det ærgrer mig, for vi skal sikre, at de yngste lærere kan holde til et helt lærerliv. Derved får vi på sigt flere nye medlemmer i Fraktion 4.

Flere pensionister skal kende Fraktion 4

På vores møde for de kongresdelegerede den 3. april skal vi også drøfte vores deltagelse i Lærernes Pensions møder her i foråret. Det er vores intention, at vi på møderne kan introducere kommende pensionister for de store fordele ved at blive i Danmarks Lærerforenings Fraktion 4.

Afslutningsvisvil jeg opfordre til at holde øje her på folkeskolen.dk. Jeg vil komme med flere indlæg, blandt andet om det vigtige sociale element i Fraktion 4 og vores medlemskab af Faglige Seniorer.