Læreruddannelsens forening for madkundskab

Blog

”To skridt til højre og to skridt til venstre..."

"…arme bøj og arme stræk og klappe-klappe-klap”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ja, dette vers kunne fremstå som en metafor for den nye aftale om en styrkelse af de praktisk/musiske fag i folkeskolen: Vi har bevæget os, men er alligevel ikke kommet nogen vegne, i hvert fald når det gælder madkundskab.

Madkundskab KAN udbydes som et toårigt valgfag, der KAN afsluttes med en prøve, fremgår det af aftalen. Men sådan er det allerede før aftalen træder i kraft. Så der er ingen ændringer her, bortset fra placeringen af prøven på 8. klassetrin fremfor 9. klassetrin.

Der er ganske vist kommet et vigtigt og tiltrængt fokus på den praktisk/musiske dimension. Det er godt. Men jeg ser fortsat et behov for at kæmpe for, at netop madkundskab får den plads i skolen, som det behøver, for at gøre vores børn livsduelige og kompetente i forhold til mad og måltider. Det er i bund og grund vigtigere end at forberede dem på en erhvervsuddannelse.

Læreruddannelsens forening for madkundskab

I Læreruddannelsens forening for madkundskab er professionshøjskolernes madkundskabsundervisere samlet om at styrke og udvikle madkundskabsfaget såvel på læreruddannelserne som i folkeskolen. Med denne blog ønsker vi at sætte fokus på faget gennem deling af faglig viden og holdninger.

Faktisk frygter jeg, at aftalen ikke blot er ”to skridt til højre og to til venstre” for madkundskab, men rettere fører til ”et skridt frem og to tilbage”, for hvordan vil kommunerne fremadrettet udbyde valgfag, når de SKAL tilbyde håndværk og design og KAN tilbyde madkundskab? Mon de så ender med at fokusere på det obligatoriske på bekostning af det valgfri? Det håber jeg ikke.

Mange skoler udbyder allerede madkundskab til mange interesserede elever – ja ofte så mange, at ikke alle kan få plads på holdene – og det må vi håbe fortsætter sideløbende med, at eleverne nu også som minimum får mulighed for at vælge håndværk og design. Så bliver der tale om en reel styrkelse af de praktisk/musiske fag!

https://www.folkeskolen.dk/637384/flertal-alle-skal-have-et-praktiskmusisk-valgfag-i-udskolingen

https://www.folkeskolen.dk/637730/billedkunstforening-aergerligt-at-hd-rangeres-hoejere-end-de-andre-praktisk-musiske-fag