Læreruddannelsens forening for madkundskab

Blog

Kort og godt

Det store forsknings- og udviklingsprojekt Smag for livet lakker mod enden. I snart syv år har vi arbejdet med smag i mange perspektiver og kontekster. Vi har udviklet undervisningsforløb og materialer blandt andet i form af kort, spil og plakater, som alt sammen ligger gratis på https://www.smagforlivet.dk/undervisning. Læs her, hvordan det også er blevet til gavn for lærerstuderende.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som lektor på læreruddannelsen har jeg gennem projektperioden blandt andet haft til opgave at integrere Smag for livet i uddannelsen. Dette arbejde har tidligere været meget centreret omkring faget madkundskab, da smag er et centralt emne i dette fag, men i den seneste projektperiode er det lykkedes os at sparke en dør ind til hele uddannelsen gennem et mere generelt fokus på mad, måltider og smag i skolen. Vi har blandt andet udviklet en smagsdidaktik. Vi har arbejdet med begrebet maddannelse og vi har også udbudt et helt modul i læreruddannelsen om mad og smag i skolen.

Smagsdidaktik handler kort fortalt om, hvordan smag kan bruges i alle fag som et didaktisk værktøj, og ikke blot være et indholdsemne i faget madkundskab. Smagsdidaktikken handler om læring både om og gennem smag, og smagsdidaktikken beskriver, hvordan man kan bringe smagssansen i spil i læringsmæssige sammenhænge helt generelt. Denne nye didaktik bringes i spil på læreruddannelsen gennem dette forløb: https://www.smagforlivet.dk/materialer/smagsdidaktik-et-undervisningsforl%C3%B8b-til-l%C3%A6rerens-grundfaglighed-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen

Vi har også arbejdet med begrebet maddannelse, som nok er noget, lærere og pædagoger i en eller form arbejder med i deres praksis, men som vi ikke har tradition for at inddrage professionelt i grunduddannelserne. Begrebet er stadig meget umodent, men vi har forsøgt os med at udvikle materialer i form af bl.a. dilemmakort, som kan bruges i uddannelsen - men faktisk også ude på lærerværelserne - for at kvalificere den professionelle dømmekraft, da det i høj grad ellers vil være den personlige dømmekraft, der er afgørende i de forskellige dilemmaer vedrørende mad og måltider, som lærere og pædagoger står i i deres dagligdag ude i skolerne. Kortene findes her: https://www.smagforlivet.dk/materialer/smagsdidaktik-et-undervisningsforl%C3%B8b-til-l%C3%A6rerens-grundfaglighed-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen

Læreruddannelsens forening for madkundskab

I Læreruddannelsens forening for madkundskab er professionshøjskolernes madkundskabsundervisere samlet om at styrke og udvikle madkundskabsfaget såvel på læreruddannelserne som i folkeskolen. Med denne blog ønsker vi at sætte fokus på faget gennem deling af faglig viden og holdninger.

Vi har også lavet en række spørgsmålskort, som kan bruges på uddannelsen med samme formål, men disse kort kan ligeså vel bruges på lærermøder eller forældremøder. De handler om, hvem der har ansvaret for helt almindelige forhold vedrørende mad, smag og måltider i skolehverdagen. Det kunne fx være, hvem der ansvaret for, hvad der må medbringes og spises i skolen. Er det læreren, eleven, forældrene, ledelsen eller andre? Find kortene her: https://www.smagforlivet.dk/artikler/dilemmaspil-1

Sidst men ikke mindst er vi lykkedes med at oprette et ECTS-point givende modul på læreruddannelsen på UCL, der hedder Mad og smag i skolen – pædagogiske og didaktiske muligheder. Med dette modul får lærerstuderende kompetencer og erfaring med pædagogisk og didaktisk arbejde omkring mad og smag i skolen. Igen handler det om at kvalificere en eksisterende praksis, og modulet henvender sig til alle lærerstuderende og ikke kun madkundskabslærerstuderende. På modulet samler vi en lang række af de ressourcer, materialer og underviserkompetencer, som der er genereret i Smag for livet i løbet af projektperioden. Vi er glade og stolte over, at det er lykkedes os med Smag for livet at få fokus på dette meget vigtige område – mad, smag og måltider - i grunduddannelsen til gavn for både lærere og elever.