Blog

Lytteratur: Brug litteratur, der lyttes, til at sætte fokus på lytteforståelsen

Fokus på lytteforståelsesstrategier i undervisningen

Publiceret Senest opdateret

Det nyeste skud på stammen af læremidler du kan booke gratis til din undervisning i MitCFU er lydbøger, lydfortællinger og podcasts. Basen er endnu ikke så stor, men den stadig under opbygning og ventes at blive udbygget den kommende tid. Der ligger lydbøger til alle trin, - dog flest til mellemtrin og udskoling.

Lydbøgerne i MitCFU er ikke tænkt som kompensation til de elever, der har udfordringer omkring læsningen fx i form at ordblindhed. De skal bruge Nota, som de også hidtil har gjort. Det handler om, at det er en variationsform i oplevelsen af litteratur til alle elever.

Der ligger bl.a. lydfortællinger. Fortællinger hvor oplæsning, lydeffekter og underlægningsmusik er med til at understøtte stemningen i bogen og skabe en intens stemning. F.eks. i bogen ”Maskernes hus” af Lars Daneskov. Her er selve lydbilledet med både musik og lydeffekter bag oplæsningen med til at skabe en stemning af gys og uhygge. Der ligger også lydbøger hvor oplæsningen hvor rytmen har en helt særlig rolle i teksten. Tag f.eks. Yahya Hassans digte. På forhånd tror jeg, at mange genkender og husker hans måde at læse sine digte op på, og hvad det betyder for tolkningen af digtene.
Der er også mere traditionelle lydbøger

Helle Rahbek

Lærer, uddannet skolebibliotekar og er nu PLC-vejleder. Pædagogisk konsulent ved Via Center for Undervisningsmidler og master i børnelitteratur. Jeg vil skrive om det, jeg synes rører sig på PLC-området, lidt om dagligdagen på PLC og nyt fra CFU, som kan bruges på PLC. Jeg tænker også i tips og gode ideer til PLC.

Gennem noget tid har CFU's danskkonsulenter på tværs af landet, arbejdet på at lave en didaktisk lydbogsramme med lytteforståelsestrategier til undervisningen. Det er vigtigt, at man også har de rigtige strategier, når man lytter, ligesom man også har strategier, når man læser. Lydbogsrammen ligger nu klar, og er netop blevet præsenteret på Lærfest i Aarhus. På hver lydbogspost i MitCFU ligger der nu en pædagogisk lærervejledning til, hvordan tankerne bag Lytteraturen er tænkt. Men der ligger også en lydbogsramme, der passer til det/de trin bogen er tiltænkt. Det er et generelt værktøj, men på den pædagogiske note til bogen ligger et forslag fra CFU’s danskkonsulenter til en vej ind i lydbogsrammen, som en håndsrækning til den enkelte lærer.

Man kan låne lydbogen til sin klasse og de tilgås efterfølgende på samme måde under MitCFU og mine materialer, som man tilgår e-bøger. Men man behøver ikke nødvendigvis at låne materialet, man kan afspille det direkte med det samme i klassen ligesom en tv-udsendelse.

Tjek det ud allerede i dag på MitCFU under bjælken Lyd