BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Jagten på den perfekte iTool

"Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10 mio. kr. til en ansøgningspulje rettet mod brug af it til fagligt svage elever og elever med særlige behov"

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jamen, for pokker da!

En sum på 10 millioner kroner afsat til at forske i hvilke it-værktøjer og tilhørende didaktik, der bare virker.

fx i en klasse, der skal inkludere en eller flere multiple problemstillinger; jeg nævner her i flæng: ADHD, ADD, ASF, OCD, angst, borderline, dyslexi, dyskalkuli

- og så med brugbare resultater for den praktiserende lærer i folkeskolen på baggrund af evidensbaseret forskning!

Ministeriets call for SATS pulje projekter tikkede ind i min mailboks en morgen i slutningen af november, mens movemberskægget stadig prydede overlæben.

Der må have lydt en stille forbandelse ved morgenbordet, da min hånd uforvarende og uheldigt ramte MacPro'ens pegefelt - og som ved den lejlighed åbnede 37 spammails, der ellers var markeret og forsøgt slettet.

Der var under 3 uger til deadline!

Inden d. 16 december skal en detaljeret beskrivelse af forskningsprojekt, samarbejdsaftaler med skoleforvaltninger og ledere af forsøgsskoler, tidsplaner for 3 års forskningsstudier, budgetter og beregninger, medfinansiering på 25%, samt samarbejdsaftaler med et eller flere universiter, være på plads....

Hvem overkommer dog alt det arbejde i 2-3 uger af julemånedens øvrige stress og jag?

Jeg har derfor stor respekt for alle de dedikerede ildsjæle på skolerne; vores klasselærere, speciallærere, ledere, it-vejledere, ansatte i skoleforvaltninger m.fl. der overkommer dette store arbejde i jagten på at finde de rigtige it-iløsninger i inklusionsarbejdet i folkeskolen!

Disse ildsjæle må i 3 uger tilsidesætter egne behov, men stadig overkomme den daglige undervisning.

Søndag aften er det slut. Ansøgningsfristen er da overskredet...

Jeg ønsker hermed disse engagerede mennesker en rigtig GLÆDELIG JUL.


PS:
Jeg vender forhåbenligt snart tilbage med mere konkrete bud på "Det perfekte iTool"
Blogindlægget vil indeholde idéer, der kan styrke arbejdet med at gøre hverdagen lettere og forbedre livskvaliteten, ikke alene for de børn, der har kognitive handicaps, men også for alle de voksne, de er omgivet af i deres hverdag.

Powered by Labrador CMS