BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Hvorfor stiller jeg op til hovedstyrelsen?

Mine bevæggrunde for mit kandidatur og et par nedslag i mine mærkesager.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvorfor stiller jeg op til hovedsstyrelsen?

En folkeskole med formål og dannelsesdiskurs

Jeg er lærer med hjertet og har en stærk tro på folkeskolen. Vi skal stå skarpt imod interessenter, der vil rokke ved folkeskolens grundideal. Folkeskolen handler ikke om at konkurrere mod hverken andre skoler eller lande - og tage sig bedst ud fra snævre målstyringsparametre og positivistiske tankegange omkring nationale- og internationale standarder. Jeg mener, at vi skal stille os skarpt op overfor læringsdiskursen og dens OECD-testparole og bygge videre på dannelsesdiskursen, hvor folkeskolens formål er en bredere pædagogik omkring demokratisk dannelse jf. formålsparagraffen.  Skolen må ikke lade sig styre af OECD-standarderne, da det derved bliver et styringsredskab, hvor skolen og skolepolitikken løftes ud af kommunerne, Folketinget og vores profession. Vi skal selv have indflydelse på vores skole, og ikke lade os styre.

#menneskerførsystemer

Jeg vil sætte mennesket først i politik. Jeg ønsker at politik ikke bliver for systemets skyld, men derimod rummer et ideal for det menneskelige. Derfor er jeg bl.a. ophavsmand til #menneskerførsystemer på Twitter, selvom et politisk parti nok vil hævde noget andet pt. Vi skal ikke lade eleverne blive til testresultater og tal på bundlinjen. Elever må ikke være et middel, men skal altid være målet i sig selv. Vi skal leve op til folkeskolens formålsparagraf – og især § 1, Stk. 3: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” og ikke acceptere, at det menneskelige reduceres for systemernes skyld. Dette gælder også for vores arbejdsbetingelser.

Fællesskab som styrke, men med krav og forventninger

Jeg ser fællesskabet som en styrke; ikke kun i DLF, men også de resterende relevante faggrupper. Jeg mener vi skal spille hinanden gode i fagbevægelsen og præge hinanden lokalt og nationalt. Vi skal stille krav til hinanden samtidigt med, at vi som fagforening husker vores medlemmers behov.

Lokalt vil jeg bygge videre på vores netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Jeg mener det er en styrke at skabe rammen for sparring, videndeling og kompetenceudvikling lokalt. Det kan være med til at skabe konkrete forbedringer for medlemmerne på skolerne.

Nationalt vil jeg arbejde på at skabe forståelse og fælles retning. Her tænker jeg især på Skolelederforeningen. Vi skal have Skolelederforeningen til at kæmpe samme sag; nemlig folkeskolen, men vi skal snakke ud fra flere fælles parametre, og turde stille krav til Skolelederforeningen ift. bl.a. folkeskoleidealet, og de mange interessenter, der vil blande sig i folkeskoledebatten. Vi skal ikke gå på kompromis med formålsparagraffen eller de vilkår vi arbejder under i vores overenskomst. Overenskomsterne sikrer kvalitet i vores job, og er ikke en hindring for en god folkeskole. Tværtimod.

Større fokus på opbakning i befolkningen

Jeg mener, at vi skal fortælle befolkningen løbende, hvad vi står i. Vi skal være skarpere på betydningen for vores arbejdsmiljø, og herunder også, hvilken betydning det har for elever og forældre. Vi skal arbejde hen imod en større opbakning i befolkningen, da dette lægger pres på politikerne. Dette synes jeg vi bør forholde os mere konkret til, og arbejde på en mere gennemgående strategi for.

Tættere på virkeligheden og medlemmerne

Jeg er særligt optaget af, i mit kredsstyrelsesarbejde, at være tæt på medlemmerne. Her er det væsentligt for mig, at jeg er ude blandt medlemmerne og mærke, se og opleve, hvad det er der rører sig og fylder hos medlemmerne. Dette sådan, at vi fra kredsens side, kan lægge vores strategier ud fra de mest meningsfulde grunde og reelle behov.

Jeg vil derfor bestræbe mig på fortsat at have tæt kontakt med virkeligheden. Jeg har mine umiddelbare erfaring med fra tiden efter 2013, men vil også arbejde på at være involverende ift. medlemmernes oplevelser og umiddelbare ønsker. Jeg vil med andre ord være opsøgende ift. de reelle behov hos medlemmerne.

Jeg vil bestræbe mig på at komme på skolebesøg lokalt, opsøge medlemmer løbende ift. hvad de står i og oplever lokalt, inddrage medlemmerne til fx. samtalesaloner og bruge TR'erne mere aktivt. Jeg vil tage fagpolitiske debatter med TR'erne, da de repræsenterer medlemmernes synspunkter også. Disse skal sættes mere i spil, da jeg mener generalforsamlinger/kongres kan være demokratisk underskud i den forstand, at ikke alle medlemmernes holdninger eller udfordringer måske kommer i spil. Jeg mener vi skal have de rigtige inputs for at gå på talerstolen og tale medlemmernes sag. Det skal være med udgangspunkt i medlemmerne - ikke os selv. Derfor vil jeg gerne sætte erfaringerne fra virkeligheden i spil noget oftere i det politiske arbejde i foreningen. Med andre ord bestræbe mig på at bringe hovedstyrelsen tættere på virkeligheden.

Jeg vil gerne i dialog med jer og håber I vil debattere med mig om mine mærkesager og andre relevante emner på denne blog. I er meget velkomne til at skrive til mig (kristoffersorensen87@gmail.com), hvis I har nogle emner, som I ønsker debat omkring eller ønsker min holdning til. Så vil jeg på forsøge at svare herpå - og indgå i dialog herom.

Allervenligst

Kristoffer Sørensen

Aalborg

Powered by Labrador CMS