Politisk: Alternativet

Blog

Lad skolerne erstatte eksamenerne med en Corona-bevidning

Af Maud Margrethe & Nicklas Hakmann Petersen, Alternativets undervisningsordfører

Publiceret Senest opdateret

Politisk: Alternativet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

foto af: Claudia Winther og Aia Morgen (med elever fra Helsingør Gym.)

Karakterer, tests og prøver er bagudskuende og uden reelt hold i virkeligheden. Der har endnu ikke været mod og mandshjerte nok, til at afskaffe denne uholdbare målemetode, helt.

Så kom Coronaen og viste os at alt kan laves om på en enkelt eftermiddag. Vilje, handling og netop mod har vist os alle at store ”umulige” forandringer, kan gennemføres på en eftermiddag. Nedlukning den ene dag og Naturens svarede lige så hurtigt tilbage, med vækst og opblomstring. Lad os give vores ungdom samme ret og mulighed.

Nu hvor turen er kommet til ”målemetoderne”, kan vi lukke det ned, der ikke virker og lade det vokse frem som gør. For dem der stadig ser, at måling af læring, er relevant og muligt, må indse noget andet.

Det er ikke muligt at ”måle” noget relevant fra ”isolationsskolen”. Og det gælder samtlige uddannelsesinstitutioner.

Derfor lad vær!

Af mange gode grunde, her er to;

  1. Præmissen for de kommende Målinger, er baseret på negativt stof og udeladelser eller det ministeren kalder et ”læringstab”. Ergo vil man måle på det, der IKKE skete, det der IKKE blev taget hånd om, det der IKKE er faglighed. Altså en måling af alt det der IKKE- var der, (og derfor heller aldrig kommer). Det vil sige at man vil lave en måling af ”huller”.  
  2. Præmissen for alle målinger må nødvendigvis være virkeligheden, nemlig det der så faktisk skete. Og der er sket en del. Samtlige unge mennesker har fået helt ny viden, nye erfaringer, anderledes oplevelser og erkendelser siden 11. marts 2020. Ved at undlade at bruge denne her ny-akkumulerede viden/erkendelse/faglighed, fejer vi en hel ungdoms liv under gulvtæppet, som ikke eksisterende.

Drop den forældede tilgang til Målinger, og brug dette kæmpe reservoir af viden, historiske fakta, nyerhvervede indsigter og så videre, som mulighed i stedet for. At blive usynliggjort er en krænkelse, der udøves af magten. Vi er alle blevet krænket af Coronaen, lad den ikke udvirke senfølger, vi kan undgå.

Lad alle elever skrive om Coronatiden, set udfra deres eget sted. Lad dette være den skriftlighed, der afslutter alle skoleår, hvor der ellers ligger en skriftlig dansk-opgave.

Lad historien fylde, det den kan lige nu. Lad de unge komme til orde og lad os lytte. Hvornår får vi ellers chancen?

Alle andre afgangsprøver/eksaminer burde belønnes med et 12-tal, for hver eneste unge der har opgivet deres ungdomsliv, og med stort samfundssind bidraget. Eller aflyses helt, som den tak, vi skylder. Og fordi det ingen mening giver at måle noget der ikke er der.

Lad de få, der skal have hue, svendebrev og andet afsluttende få en afgang, der maner til eftertanke. At forsætte i de gamle fodspor, fører os ingen steder hen. Men allermest er der respektløst overfor dem som har levet skolen, og pantsat deres trivsel og ungdom. Der er også elever for hvem, den skoleløse skole, har været berigende, fordi deres væsen aldrig passede med skolens væsen. Og vi bør lytte til dem alle. NU… denne tid kommer aldrig igen.

Vær MODIGE, og tag ansvarlige og nye valg, det kræver tiden af os.

Aflys forsøget på at gemme og glemme Covi19s betydning for alle unge. Aflys ubrugelige måleregimer, og lad ungdommens stemmer lyde med alt det de faktisk lærte.

Vis respekt, og giv landet den historiske afslutningsdans, som Coronaen har budt op til.

Lad alle vidnesbyrd, blive et stort Coronavidnesbyrd, som eftermæle. Og luk alt det ned, der ikke virker.