BLOG

Empty article - Subtitle

Hvordan med arbejdsmiljøet

Arbejmiljøet bliver sat under pres, hvis KL får sin vilje.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lige nu forhandler Anders Bondo og Mikael Ziegler arbejdstidsaftale for Folkeskolen. Bølgerne er gået højt i debatten og situationen er alvorlig for folkeskolens lærere, men så sandelig også for folkeskolen som helhed. KL’s og i særdeleshed Mikael Zieglers totalt hardcore udmeldinger og nedvurdering af lærernes arbejdsindsats har været grænseoverskridende at lægge øre til. Corydon har bakket op med næsten tilsvarende behandling af gymnasielærerne, som så efterfølgende har måttet smage den medicin, de begge gerne vil give skolelærerne.

Ender vi i en situation, hvor vi står uden en central arbejdstidsaftale for folkeskolen, vil det uvægerligt også betyde ændrede vilkår for de fleste øvrige medlemmer af DLF. Den homogenitet vi har haft på næsten alle arbejdspladser skyldes i høj grad de lige arbejdsvilkår, der har eksisteret takket være centrale eller lokale aftaler. Vi vil fremover komme til at stå i en situation, der trækker store veksler på samarbejdet. Hvis vi i fremtiden skal forhandle individuelle arbejdsplaner, frygter jeg, at solidariteten kan komme til at ligge henne i hjørnet og gro til med støv. De centrale aftaler har hidtil sikret de svageste mod at blive udnyttet bevidst eller ubevidst - og der vil altid være ”den svageste” på en arbejdsplads.

KL ønsker mere ledelse og ser helst et scenario, hvor lederne fremover skal vurdere, hvor meget den enkelte opgave kræver og hvad den enkelte lærer kan magte fagligt og menneskeligt, herunder tage hensyn til forhold som erfaringer, alder og helbred. Det bliver i givet fald en voldsom opgave for lederne at sikre, at opgaverne bliver fordelt til alles forståelse – og det vil være helt afgørende for arbejdsmiljøet!

Lederne vil få et stort ansvar, som jeg selvfølgelig er sikker på, de vil gøre deres bedste for at leve op til,  bl.a. for at sikre sig, at alle føler sig retfærdigt behandlet. For når læreren i fremtiden bryder sammen pga. arbejdspresset - og det kommer de til at gøre, bliver det i højere grad end hidtil lederen, der vil blive stillet til ansvar.