BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Arbejdstidsaftalen er en ny platform

Uanset hvordan vi har forholdt os til den nye aftale, så skal vi videre sammen. I DLF har vi er en stor opgave i at få alle med og skabe en fælles tro på fremtiden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi har skabt en ny platform Jeg er rigtig glad for det overbevisende ja til den nye arbejdstidsaftale. Der er grund til at glæde sig, men samtidig påhviler der foreningens ledelse en stor opgave i at vi bruger de muligheder den nye aftale giver os fuldt ud. Det kræver hårdt arbejde, vedholdenhed og hele organisationens samlede styrke – og det kommer ikke af sig selv. Til gengæld giver det os et nyt og solidt ståsted, hvor vi kan udvikle nye måder at være fagforening på. Vi har fået en platform for fællesskabet, for at lærerprofessionen igen får en stærk stemme, og for og dermed en meget mere positiv tilgang til fagforeningsarbejdet. Vi går væk fra, at den enkelte står alene med sine egne problemer til en situation, hvor kollektivet tager hånd om den enkeltes situation. Det er det, fagforening handler om!

Vi skal arbejde for at tillidsrepræsentanter og kredse sammen i DLF styrker vores muligheder i aftalen. Vores bidrag i samarbejdet med kommunerne og skolelederne er, at vi kan formidle lærernes fagprofessionelle viden om hvad der skaber kvalitet i undervisningen. Vi skal med aftalen formå at erstatte topstyring med skoleudvikling baseret på lærernes viden om eleverne og undervisningen.  Vi skal styrke uddannelsen af vores tillidsrepræsentanter og vi skal styrke faglig klub. Samarbejdsrelationerne mellem kreds og kommune og mellem skoleledere og TR/lærerne bliver endnu vigtigere. Vi har en stor og vigtig opgave foran os – og den skal vi løse sammen!

Vi skal nemlig videre sammen. Og vi skal have alle med. Vi har en gruppe af medlemmer, som ikke betragter den nye aftale som et godt resultat, som hellere havde set, at vi havde forkastet aftaleresultatet og gjort noget andet. Jeg tror, at mange har vurderet resultatet ud fra den konkrete virkelighed, man oplever i sin dagligdag. Den dagligdag skal vi tage meget alvorligt og have stor opmærksomhed på. Den nye aftale er en rigtig god aftale, og vi skal bruge den optimalt – ikke mindst der hvor der er allermest brug for forbedringer.  Der er lærere der oplever en arbejdssituation på skolen, der er helt urimelig. Her skal vi i DLF være særligt opmærksomme på, at aftalen får fuld effekt på alle skoler i alle kommuner.

En kollektiv aftale skal ikke mindst vurderes på om den gør en forskel der, hvor der er det største behov for fællesskabets hjælp.

Powered by Labrador CMS