BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Legater skal deles ud

Er du medlem af Danmarks Lærerforening kan du søge et legat for PB’ere i ernæring og sundhed og ernærings- og husholdningsøkonomer. Ledige medlemmer og medlemmer i den særlige kontingentgruppe (fraktion 6) kan også søge Ingefred Juul Andersens legat. Ansøgningsfristen er 13. april 2015.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Gennem mange år har medlemmer fra faggruppen modtaget penge, som har hjulpet dem på vej. Der er givet legater på 2000, - kr. til 25.000, - kr. til kurser i vejledning, coaching, mastermodul i sundhedsvidenskab, etablering af egen virksomhed, ernæringskonferencer i udlandet, køb af computer, udvikling af undervisningsmaterialer og økonomisk trængte medlemmer – blot for at nævne konkrete eksempler. Ansøgningerne behandles fortroligt.

Har du brug for økonomisk tilskud til efter- eller videreuddannelse f.eks. et diplom- el. mastermodul? Eller tilskud til en studierejse, udarbejdelse af publikationer, udviklings- og forskningsprojekter eller en konference i udlandet? Hvis ja, så søg endelig vores legat.

Ansøgere kan hente et ansøgningsskema http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/legater

Eller send et brev med oplysninger om, hvad pengene søges til, uddannelsessted og år, beskæftigelse, økonomiske forhold og eventuelle sociale forhold. Husk at oplyse cpr.nr., da legaterne skal indberettes til SKAT. Skriv også nummeret på en bankkonto, som et eventuelt legat kan sættes ind på.

Legatbestyrelsen består af uddannelsesleder Cecilie Sveistrup, University College Metropol, uddannelsesleder Ane Kruse, University College Sjælland og ernærings- og husholdningsøkonom Ulla Maria Mortensen, Danmarks Lærerforening.

Ingefred Juul Andersens legat                                       

Husholdningslærerinde Ingefred Juul Andersen testamenterede sin arv til medlemmerne af den forening, hun var formand for i to perioder, 'Foreningen for Danske Husholdningslærerinder'. Foreningen skiftede navn gennem årene, senest til Formidlerne, som fusionerede med Danmarks Lærerforening i 2007.

Ingefred Juul Andersen var en pioner inden for det husholdningsfaglige område, og hun havde et internationalt udsyn, som stadig kommer faggruppen i husholdning, ernæring og sundhed til gode i Danmarks Lærerforening. Mange medlemmer har fået tilskud til internationale møder, hvor viden og erfaringer bliver delt med fagfæller og netværk bliver plejet fx i DK-IFHE.

Yderligere oplysninger kan fås hos sekretær Else Lücking, telefon 24 82 69 49. Ansøgninger mailes til else@lücking.dk eller sendes til Else Lücking, Østervej 2A, 4700 Næstved.

Husholdningslærer Johanne Kirstine Sørensens legat

Legatet er oprettet af Johanne Kirstine Sørensens bror, afdøde statskonsulent Søren Sørensen. Legatet kan søges af alle ernærings- og husholdningsøkonomer og PB’ere i ernæring og sundhed. Medlemskab af Danmarks Lærerforening er ikke en betingelse. Ansøgningsfristen er 13. april 2015.

Der kan søges om tilskud til videreuddannelse eller studierejse inden for husgerning. Ansøgere skal skrive hvad pengene søges til, oplyse uddannelsessted og år samt cpr.nr. Oplys bankkonto, som et eventuelt legat kan blive sat ind på. Brug gerne ansøgningsskemaet fra http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/legater. Ansøgningerne behandles fortroligt.

Legatbestyrelsen består af uddannelsesleder Ane Kruse, University College Sjælland og ernærings- og husholdningsøkonom Ulla Maria Mortensen, Danmarks Lærerforening.

Yderligere oplysninger kan fås hos sekretær Else Lücking, telefon 24 82 69 49. Ansøgninger mailes til else@lücking.dk eller sendes til Else Lücking, Østervej 2A, 4700 Næstved.

Powered by Labrador CMS