Nationalt netværk af skoletjenester

Blog

Museum og læring for alle

Åben Skole, børn med særlige behov, læring og museum? Hvad har disse fire forskellige ord og begreber med hinanden at gøre? Svaret findes nedenfor.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden efteråret 2014 har syv forskellige museer landet over arbejdet med at opkvalificere museumsundervisningen for børn med særlige behov. Kulturinstitutioner som Museum Sønderjylland, Storm P. Museet og Gl. Estrup Herregårdsmuseet har arbejdet med at sikre, at alle børn får muligheden for læring og oplevelser på deres museer.

Nationalt netværk af skoletjenester

For sidstnævnte museum har indgangsvinklen været, at museet skal være identitetsskabende, og at børn med særlige behov også har ret til en historiebevidsthed. "Konkretisering af historiske forhold giver en bedre forståelse, og eleverne opdager, at de faktisk kan bidrage med noget", fortæller museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen. Mere end 50 forløb er afviklet på og uden for herregården, og resultaterne er gode. Så gode, at man sammen med de øvrige museer i november inviterer alle der har interesse for specialpædagogik og eksterne læringsmiljøer til et afsluttende seminar, hvor erfaringer og resultater bliver fremlagt. 

SkoletjenesteNetværk har skrevet en artikel om projektet, hvor du bl.a. også kan læse om hvorfor udviklingskonsulent Stine Clasen fra Aarhus Kommunes PPR, mener, at; ”Specialpædagogik bliver med tiden pædagogik for alle”. 

Endvidere kan du se en oversigt over de syv museer, og hvem der kan kontaktes, hvis dine elever også skal opleve, at museum og læring er for alle. 

Artiklen findes på: http://skoletjenestenetvaerk.dk/artikel-museum-og-laering-for-alle/