Nationalt netværk af skoletjenester

Blog

Inklusion og åben skole

Den seneste debat vidner om, at inklusion stadig fylder meget hos mange. Jeg har ingen forestilling om, at det er let. Tværtimod. Alligevel reagerer jeg, spidser ører, når jeg hører lærere og skoleleder udtale, at en af årsagerne til, at lærerne føler sig udfordret i forhold til den åben skole, og i mange tilfælde så hellere bliver hjemme, er på grund af deres inklusionselever.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Velvidende at det måske først og fremmest er et spørgsmål om at organisere tilstrækkeligt personale til at tage på tur, så står det i skarp kontrast til, hvad der er undersøgt og dokumenteret flere steder – at netop de eksterne læringsmiljøer har noget at byde på for disse elever. 

Nationalt netværk af skoletjenester

Det er ikke det at bevæge sig uden for skolens område, der i sig selv skaber et godt læringsmiljø for børn med særlige behov. Det kan faktisk resultere i en ret kedelig og dårlig oplevelse for alle parter. Et besøg i et eksternt læringsmiljø kræver planlægning -  og planlægning.

En række museer på tværs af Danmark producerede tilbage i 2016 en best practice guide på baggrund af deres erfaringer med at modtage elever med særlige behov. De taler om de tre F’er: Forberedelse, forudsigelighed og fokus. Det handler om, at eleverne ved, hvad der skal ske og hvor det ska ske, hvem de skal møde, hvad de skal lave osv. På stedet skal eleverne opleve, at der en plan, en logisk rækkefølge, et fokus, som de kan træde ind i, men også træde ud af, hvis det bliver for meget.

Jeg har endnu ikke mødt nogen formidlere på et museum eller i andet eksternt læringsmiljø, der ikke vil gå i dialog med lærerne om at planlægge et forløb ud fra de tre F’er. Mange eksterne læringsmiljøer tilbyder tilmed at komme ud på skolerne og møde eleverne før et besøg. Andre har mulighed for at sende billeder, videoklip forud. Hvis man spørger dem.

Er du usikker på, om dit besøgssted er gearet til at modtage din klasse, så send evt. best practice publikationen med anbefalinger til dit besøgssted, gå i dialog med formidleren og aftal en rollefordeling, lav en plan B og skab udveje og alternative aktiviteter for de mest udfordrede eller kontakt den nærmeste regionale koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester og bed om rådgivning.

  • Museumsundervisning for børn med særlige behov – en best practice publikation(Anbefalinger s. 25) HER
  • Henvisning til en tidligere artikel fra Folkeskolen 5.5.15 ”Historiske miljøer motiverer elever med adhd og autisme” HER 
  • Kontaktoplysninger til regionale koordinatorer i Nationalt netværk af skoletjenester HER

Billedtekst: Klassebesøg i Jernalderlandsbyen Odins Odense, dec 2018. Der skal smedes, mens jernet er varmt!