Nationalt netværk af skoletjenester

Blog

”Hvor tit gør du det?"

Transportudfordringer bliver ofte italesat som en forhindring til at komme ud af skolen i undervisningen. Men er det nu også reelt?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

SkoletjenesteNetværk har kortlagt skolernes transport af elever til kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer. Med svar fra over en tredjedel af alle landets folkeskoler, er undersøgelsen den hidtil største af dens art. Og hvad fortæller den så? 

Nationalt netværk af skoletjenester

Som man nok havde en fornemmelse af, er der store regionale forskelle. I hovedstaden besøgte 42 procent af eleverne kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer fire gange eller mere det forløbne skoleår, mens det samme tal blot er 14 procent på resten af Sjælland. Og set i lyset af Den åbne skole er det da tankevækkende, at samlet set har en tredjedel af eleverne på den ”gennemsnitlige skole” uden for Hovedstadsområdet kun været afsted én gang i skoleåret 14/15.

Kortlægningen viser dog også, at faktorer som logistik, økonomi og tid har stor betydning for i hvor høj udstrækning, man kommer afsted.  

I kortlægningsrapporten gives der en række konkrete anbefalinger. Som kommune, der overvejer at etablere en transportordning for skolebørn, foreslår man, at undersøge lærernes konkrete arbejdsprocesser under planlægning af besøg ud af skolen, ligesom lærerne og de eksterne læringsmiljøer anbefales at overveje hvilke læringspotentialer, der kan være under transporttiden.

Læs meget mere om hvordan man har løst transportudfordringen flere steder rundt i landet, og hvad man som kommune og lærer eller pædagog i skolen kan gøre. Find kortlægningsrapporten både i en pixiudgave og i fuld format her nedenunder.

Kortlægningsrapport HER

Link til artikel Ellen Trane Nørby i sin omtale af kortlægningsrapporten (http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Jan/160112-Gode-transportmuligheder-spiller-rolle-for-den-aabne-skole