BLOG

Empty article - Subtitle

Dagens tip til online undervisning: Breakout rooms - vejen til styrket kommunikation og nærhed

Vi kender alle betydningen af at kunne se hinanden i øjnene, følelsen af at få respons i samværet med andre, så vi kan mærke hinanden i forhold til noget “fælles” tredje. I Teams og Meet er man typisk sammen i det store fælles online rum sammen med klassen, hvilket udfordrer nærhed og inddragelse. Man kan med fordel bryde ud af de vante rammer og mødes i de mindre break out rooms. Danmarks it- og medievejlederforening bringer i de kommende uger gode tips til fjernundervisningen. Dagens tip er skrevet af Thomas Dreisig, pædagogisk it-konsulent i Kerteminde Kommune, lærer og formand i foreningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udfordringen ved det store fælles online rum er, at det er hårdere at være til stede online end fysisk, det trætter, og det stiller helt andre krav til kommunikation. Tiden går langsommere, hvilket også vanskeliggør kommunikation. Online forsinkelse udfordrer også læsning af kropssprog, og kropssproget er i forvejen meget lidt til stede online. 

Fordelen ved at inddrage de mindre rum er, at det bliver nemmere at kommunikere. Man kan nemmere fornemme hinanden, det er nemmere at komme til orde, og det er nemmere at samarbejde. Læs uddybning i linket nedenstående til artiklen: “Hybrid undervisning” af Ian Stenz. Artiklen er fra sidste udgivelse af It, medier og læring med overskriften “Undervisning fra nær og fjern”” fra Danmarks it- og medievejlederforening.

I Teams er der to muligheder for at skabe mindre online samarbejdsrum. Det kan ske ved hjælp af kanaler og/eller break out rooms. 

I et team kan man oprette kanaler ud over standard-kanalen Generel. Disse kan være åbne for alle eller for udvalgte deltagere, hvilket giver en ret god fleksibilitet i forhold til klasseledelse. Fordelen ved kanaler er, at de altid er tilgængelige, og de kan tilgås og anvendes med og uden tilstedeværelse af teamets ejer (læreren). I en kanal kan man altid tilgå et møde, og læreren og elever med adgang kan hoppe ud og ind, som de har brug for det. Endvidere er fordelen ved kanaler, at man kan tilknytte fildeling og samproduktion, og der kan også tilføjes en bred vifte af andre værktøjer.  

I standard-kanalen Generel har alle i teamet adgang. Det er her, at fællesmøder for hele klassen/teamet finder sted (møder kan også oprettes i kalender og deles med et link, hvis man ikke samarbejder i et team). Når man har startet et online møde her, kan man fordele mødedeltagere i breakout rooms (tryk på de to overlappende kvadrater ved siden af hånden til håndsoprækning). Det kan ske tilfældigt eller med fordeling på forhånd af mødets moderator. Grupper kan ændres undervejs. Det er kun mødets moderator (den der har oprettet mødet), som kan styre breakout rooms. 

Der findes uddybninger i brugen af Teams, hvis man følger disse links.

Mødeindstillinger i Teams - Virtuel klasserumsstyring (video): http://kortlink.dk/2a6fp

Make meetings easy with Microsoft Teams for Education: http://kortlink.dk/2a6g8 

Support small group learning with Breakout Rooms in Microsoft Teams for Education: http://kortlink.dk/2a6ex 

I Meet er det ligeledes muligt at arbejde i mindre online grupper, og det er ved hjælp af breakout rooms. Når man har startet et online møde, kan man fordele mødedeltagere i breakout rooms (øverst til højre skal du klikke på Aktiviteter ved de tre figurer og derefter Grupperum). Fordeling af deltagerne sker tilfældigt.

Ud over at lave breakout rooms, får man muligheden for at lave afstemninger og at stille spørgsmål.

Fordeling af deltagere i bestemte grupper kan først ske efter tilfældig fordeling i breakout rooms. Grupper kan ændres undervejs. Det er kun mødets moderator (den der har oprettet mødet), som kan styre breakout rooms. Hvis man har integreret Meet i Google Classroom, udvides mulighederne for samarbejde mellem eleverne. 

Der findes uddybninger i brugen af Meet, hvis man følger dette link (video): 

http://kortlink.dk/2a6fy (fra 28:05 til 33:25)

Arbejdsgang for gruppearbejde i breakout rooms i Teams og Meet 

  1. Start online møde. Mødet skal være oprettet af dig, så du kan lave breakout rooms.
  2. Giv kort intro til fagligt indhold og gruppearbejde. Husk de åbne opgaver.
  3. Opret breakout rooms - vælg om deltagere skal fordeles tilfældigt, eller om de skal i specifikke, planlagte grupper. Eleverne være forberedt på, at der kan gå lidt tid med fordeling. Giv dem evt. en lille kort pause eller få dem til at lave lidt bevægelse.  
  4. Orienter om hvor længe, de skal være i et breakout room. Der er ikke noget mere irriterende end at blive revet ud af meningsfyldt, igangværende arbejde.
  5. Giv god tid. Samarbejde online tager længere tid. 
  6. Besøg grupperne, mens de arbejder, så de har mulighed for at få sparring på igangværende opgaver. 
  7. Saml grupperne i det store, fælles online rum. Du styrer, hvornår grupperne skal retur. Husk at overholde tidsaftaler. Husk pauser i og efter gruppearbejde.