BLOG

Empty article - Subtitle

Er det aflivningen af Skolekom m.v.?

Så er der overblik over indhold og form for den kommende brugerportal, som er rettet mod børn og unge, forældre ledelse og undervisende og personale. Fokus er styrkelse af elevens læring og trivsel.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi skal i de kommende år forberede os på løsninger til de digitale byggeblogge i brugerportalen:

  • Dashboard
  • Samarbejdsplatform
  • LMS
  • Digitale læremidler

samt integrationen mod øvrige administrative systemer og det Fælles Bibliotekssystem.

Læs på:  http://www.kl.dk/menu/Nyt-brugerportalinitiativ-til-den-digitale-folkeskole-id165873/ og især bilag http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_69733/cf_202/L-sningsresum-_fra_anden_del_af_foranalyse_af_brug.PDF , hvor en deltaljeret beskrivelse findes. Ting tager tid, og skolerne er pt fuldt ud hængt op med de første implementeringstiltag af reformen. Der er overraskende lidt nyt adgangen til digitale læremidler og evt mikrokøb. Kommunikationsstrukturen skal rumme mulighed for multimodal kommunikation, men ellers er der ikke en detaljeres beskrivelse af netop rammerne for kommunikationen. Det må blive en aflivning af Skolekom, men hvad giver projektmaterialet om pejlinger mod alternativer?