BLOG

Empty article - Subtitle

Folkeskolens prøver - DTP-programmer nu tilladt

Regelændring på vej

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har folkeskolens prøver som ansvarsområde, udfolder store bestræbelser for at udvikle og tilpasse de prøver, som eleverne skal gennemføre ved afslutningen af deres folkeskoleforløb. Af og til går det lidt for stærkt, så det kan opleves lettere kaotisk ude på skolerne - sommeren 2015 var et sådant eksempel, som ikke behøver gentage sig. Men styrelsen skal have kæmpe ros for, at man på trods af enkelte fejlskud fortsat har modet til at gøre prøverne mere praksisnære.

Et nyt tiltag fra styrelsens side var et webinar i efteråret med gennemgang af den nye prøvevejledning, som forventes at træde i kraft  i januar 2016. Bl.a. gives der adgang til ved prøverne i skriftlig fremstilling at anvende DTP-programmer, hvor det hidtil kun har været tilladt at anvende tekstbehandlingsprogrammer. DTP er forkortelse for desktop publishing - der er altså tale om programmer, hvor man arbejder med det visuelle udtryk i form af billeder, grafik, rubrik, opsætning i spalter osv.

I bedømmelsen af prøverne i skriftlig fremstilling indgår layout. Hovedvægten ligger selvfølgelig stadig på indhold, sproglig variation, sproglig korrekthed og genrebevidsthed. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering.

I den daglige træning frem mod prøverne vil det således fremover give god mening at arbejde med en bredere palet af værktøjsprogrammer, altså at gøre eleverne bevidste om at vælge det rigtige værktøj i situationen. At der hidtil kun har været adgang til at benytte tekstbehandlingsprogrammer, svarer lidt til at bede en sygeplejerske om at give en indsprøjtning med en vandpistol.

En naturlig konsekvens af regelændringen må være, at man i det daglige arbejde vænner eleverne til at skrive selve teksten i et tekstbehandlingsprogram - eksempelvis Google Docs eller Microsoft Word - og så tage teksten med over i et DTP-program, når der skal arbejdes med layoutet. For Google Docs brugere vil Lucidpress være et naturligt valg - Microsoft Word brugere vil nok vælge Publisher. Beslutningen om, hvilke programmer eleverne må anvende til prøverne, kommer til at ligge på den enkelte skole, dvs. hos skolelederen.

Man kan måske indvende, at det er utidssvarende at lægge vægt på layout i forbindelse med skriftlig fremstilling. Virkeligheden er vel i stigende grad, at elevernes skriftlige arbejde kommer til at foregå i blogs, wikis og lignende online-værktøjer, hvor man skriver i skabeloner, som brugeren kun i begrænset omfang kan ændre på. Men så længe layout er en del af bedømmelsen, kan man kun hilse regelændringen velkommen.