BLOG

Empty article - Subtitle

Give eleverne respons når arbejdet flytter online- hvordan?

Praksiseksempler

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efterhånden som flere og flere skoler indfører 1:1 løsninger, hvor hver elev har adgang til en computer eller tablet, flytter mere og mere af arbejdet fra papir til skærm. Hvordan kan rettearbejdet og dialogen om elevernes produktioner foregå i disse digitale processer?

På den skole, hvor jeg arbejder, har vi 1:1 løsning i 7.-9. årg., og flere årgange følger snart efter. Vi forsøger os samtidig med BYOD ("bring your own device"), altså hvor de elever, som ønsker det, medbringer en computer eller tablet hjemmefra.

I et sådant blandet miljø af computere, macs og tablets er det nødvendigt med en cloud-løsning, som er nogenlunde platformuafhængig. Derfor har vi valgt Google Apps som vores grundpakke. Vi har indført en fast procedure, som går ud på, at læreren i Google Drive opretter en mappe til hver af sine elever og deler mappen med den enkelte elev. Kun læreren og den enkelte elev kan se indholdet af mappen. Denne mappe bruges til afleveringsopgaver og til dokumenter, som læreren ønsker at give til eleverne (svarer til at uddele kopiark). Når eleven er færdig med sin afleveringsopgave, kan læreren åbne den online og via kommenteringsværktøjerne i Google Docs give eleven respons. Dette kan selvfølgelig foregå ad flere omgange a la procesorienteret skrivning.

Google Drive er både en online office-pakke og et lagringsmedie. Som lagringsmedie ligner Google Drive til forveksling Dropbox. Der er en online-del, som man tilgår via en browser, og der er en lokalt installeret del, som - hvis der er tale om en Windows-computer - har sin plads i mappestrukturen på lokalmaskinen. Man kan installere Google Drive på alle de computere, man har brug for at arbejde på, og synkroniseringen mellem computerne og cloud sker automatisk. Hvis jeg i min 7. klasse engelsk vil have eleverne til at arbejde i et pdf-dokument, lægger jeg kopier af dokumentet i de mapper, som jeg har delt med hver enkelt elev. Eleven åbner dokumentet ved at gå ind i den lokalt installerede version af Google Drive-mappen og dobbeltklikke på dokumentet, så det åber i programmet PDF XChange Viewer. Ved hjælp af annoteringsværktøjerne i programmet skriver eleven sine løsningsforslag, og fordi dokumentet ligger i en mappe delt mellem eleven mig, kan jeg efterfølgende åbne dokumentet og give respons til eleven.

Jf Faghæfte 48 skal eleverne lære at beherske forskellige medier og genrer på nettet. Hvordan kan man give respons, hvis eleverne har fået til opgave at udtrykke sig i form af blogindlæg eller andre webbaserede tekstformer? Ved blogindlæg kan man selvfølgelig bruge den indbyggede kommentarfunktion, men den er primært tænkt til dialog om indholdet af teksten. Jeg bruger i stedet en gratis udvidelse til Google Chrome-browseren, der hedder “Awesome Screenshot”. Den giver mulighed for dels at lave “skærmfangst” af den del af skærmen, man aktuelt vil klippe ud, dels at lave annoteringer i det udklippede område. Der er redskaber til understregning, highlight, cirkle ind, skrive tekst osv. Når jeg er færdig med at kommentere elevens tekst, får jeg mulighed for at gemme udklippet direkte i min Google Drive, hvorfra jeg kan flytte udklippene over i de respektive elevers mapper, så eleverne kan se min respons og efterfølgende lave justeringer i deres tekster.

Det var bare nogle få eksempler på, hvad der fungerer for mig.