BLOG

Empty article - Subtitle

1 + 1+ 1 > 3, eller fra BIG BANG til MODERN MAN.

Hvordan formilder jeg den fantastiske historie, der begynder med universets skabelse og foreløbig ender med os? Hvordan kan jeg anvende den i historie i et fælles fagligt forløb? Den to dages faglige opdaterings workshop med overskriften ” Fra BB2MM” gav en megen god inspiration til dette arbejde.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I begyndelsen af dette skoleår var naturfagslærere i hele Danmark inviteret til faglig opdatering, enten i Aarhus eller København. Fra arrangørernes side var der lagt op til at deltagerne blev inspireret til at arbejde tværfagligt med henblik på den fælles naturfagsprøve.

Det faglige indholds omdrejningspunkt var den naturvidenskabelige skabelsesberetning. De fagfaglige oplæg var egentlig forholdsvis monofaglige, men der var relevante oplæg fra alle tre naturfag. Det betød at oplægsholderne kunne koncentrere sig om at formidle fagligt stof fra et område de var eksperter på og brændte for. Naturfagslærernes opgave var at tænke de fagfaglige oplæg ind i en tværfaglig undervisningsramme.

Det lyder utroligt simpelt, men jeg oplever det så sjældent, at vi alle gør det vi brænder for. Forskerne fremlægger deres resultaterne af deres opdagelser og vi lærere formidler den viden til vores elever.

I dette tilfælde fik lærerne desuden tid til sammen, at udvikle læreteamets eget undervisningsforløb, de efterfølgende kan anvende.

Jeg ser meget frem til skolebesøget, hvor en forsker skal formidle sin viden til eleverne og den opfølgende workshop i januar.

Jeg er overbevist om at faglig opdatering og tid til samarbejde om konkrete undervisningsforløb, er en god vej at gå, hvis vi skal udvikle skolen.

  

Powered by Labrador CMS