BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

PETERS JUL

Udmøntning af sats-puljen på 10 millioner kroner

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Ikt-faciliteter didaktisk koncept for inklusion af børn med ADHD i folkeskolen” (Andersen & Grum, 2011) beskrives en række teknologier knyttet til didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion af børn med opmærksomheds – og udviklingsforstyrrelser i de almindelige folkeskoleklasser.

Projektet peger på redskaber, som kan lette børnenes mulighed for at deltage og bidrage både fagligt og socialt i fællesskabet.

Projektets afsæt er case-personen ”Peter” - en dreng på mellemtrinnet med ADHD og beskriver de teknologiske værktøjer og didaktiske handlemuligheder der allerede findes for at facilitere denne proces.

Peter og andre børn med socio-emotionelle problemstillinger oplever generelt mange nederlag, konfrontationer og faglige udfordringer i skolens hverdag og i fritiden som følge af sociale dysfunktioner, koncentrationsbesvær og manglede impulskontrol.

Projektets formål var at skabe ”En god dag for Peter”.

Derfor var det spændende  læsning, at der som et led i satspuljeaftalen for 2012 var afsat 10 mio. kr. til en ansøgningspulje direkte rettet mod brug af it til fagligt svage elever og elever med særlige behov. MBU skriver i projektets call:

”Puljen støtter konkrete projekter på skolerne, som tager afsæt i i udvikling af nye digitale læringsformer/pædagogik samt anvendelsen af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferenciering”.

I blogindlægget ”Jagten på det perfekte iTool” beskrev jeg frustrationen over den meget korte ansøgningsfrist.  Puljen blev udløst d. 28. november 2012 med ansøgningsfrist d. 16. december 2012.

Hvis Peters muligheder for at få ”en god dag ” skulle udnyttes via projektpuljen, var det et krav,  at hele forskningsprojektet blev udtænkt og beskrevet under 3 uger med tidsplaner, rammer og budgetter.Der skulle findes teknologiske samarbejdspartnere, interesserede kommuner og skolechefer skulle tages i ed for at kunne deltage med forsøgsklasser og der skulle findes et universitet, hvis formål i projektet er at medvirke som det forskningsmæssige anker.

Det kan kun gøres, hvis der er reelt hjerteblod og stort engagement fra alle adspurgte og implicerede parter.

Det er derfor en stor glæde, at jeg på denne blog kan fortælle at Ministeriet for Børn og Undervisning og MIL-konsortiet (Masteruddannelsen IKT og Læring bestående af AAU, AU, RUC, CBS ) netop har bevilliget  projektet et pænt antal millioner kroner og  2 ph.d. stipendiater i et treårigt forskningsprojekt, hvor tanker og idéer fra Masterprojekt om "Peter"  skubbes ud over kanten og testes på skoler i tre medvirkende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning.

Det var nok den jul Peter i sit stille, - men til tider også udadreagerende og frustrerede sind altid har ønsket sig. En stor gave som forhåbentlig på sigt vil gavne alle, der arbejder for inklusion af børn med særlige behov i folkeskolen.

Der kan læses mere om tankerne bag IKT-faciliteret didaktisk koncept for inklusion af børn i folkeskolen på 

http://www.adhdinklusion.blogspot.com

Jeg ønsker hermed denne blogs læsere en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Henrik Grum

Powered by Labrador CMS