BLOG

Empty article - Subtitle

Inspiration til Ny Nordisk Skole i New York

Hvad har Danmark, Finland, Canada, Shanghai, Japan og Singapore til fælles? At vi alle hører blandt de 25 bedst præsterende uddannelseslande i verden. Men vores veje dertil er meget forskellige. Det vil Obama-regeringen gerne drøfte med ikke bare undervisningsministrene, men også med lærerne og skolelederne fra de forskellige lande.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg vil fortælle om mine indtryk og ideer på baggrund af konferencen, der afholdes i New York d. 14.-15. marts. Temaerne er for det første hvad god skoleledelse er og for det andet, hvordan man udvikler lærerfaget, hvad der er de vigtigste lærerkompetencer, og hvordan man rekrutterer de dygtigste unge, der har lyst til at være lærere.
Her kan vi byde ind med vores praksisnære læreruddannelse, hvor målet er at være ekspert i at undervise. I ordets brede forstand. Men vi har meget at lære fra andre lande, hvor der er rift om at søge ind på læreruddannelserne. Heldigvis er flere unge begyndt at søge ind på læreruddannelserne igen i Danmark. Jeg glæder mig til at høre om erfaringerne med lærerrekruttering og fastholdelse fra bl.a. Finland.

Alle de nordiske lande er med på konferencen, og vi vil dele erfaringer om den nordiske uddannelsespædagogik, der lægger vægt på både faglige og sociale kompetencer, klassefællesskabet med undervisningsdifferentiering, den udelte skole som alternativ strategi til 'primary og secondary school' og et sammenhængende syn på læring lige fra dagtilbud til ungdomsuddannelser. Vi udvikler børn, der lærer at tænke selvstændigt og er rigtig dygtige til at samarbejde. Omverdenen er meget nysgerrig efter at lære mere om 'early childhood education', som vi har haft i mange år med dagtilbud for alle børn i Norden. De er ved at bevæge sig væk fra før-skole-tænkning til netop legende læring, som vi har som pædagogisk princip for de helt små. De er også nysgerrige efter at lære om de praksisnære vekseluddannelser i tæt samarbejde med virksomhederne, som vi har på erhvervsuddannelserne. Vi uddanner unge også til håndværksfagene og er i top med livslang læring til voksne.

Men vi kan også lære meget fra de andre lande. Bl.a hvordan det politiske niveau både kan og skal arbejde tæt sammen med praktikerne - lærere og ledere - for at udvikle de bedste uddannelser for vores børn og unge. Det er bl.a. med inspiration fra Canada og Ontario at vi nu har søsat Ny Nordisk Skole for at skabe forandring i et tæt samarbejde med praktikerne. Vi kan også lære meget om, hvordan andre lande arbejder systematisk med skoleledelse, evaluering, inklusion og fokuseret og prioriteret indsats på fagligt løft af alle elever.

Jeg vil i de kommende dage dele mine erfaringer fra den internationale konference her på bloggen og glæder mig til at høre jeres kommentarer.