BLOG

Empty article - Subtitle

Internationalt fokus på lærerprofessionen

Danmark er for andet år i træk inviteret med til New York Summit, en international konference med fokus på lærerprofessionen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I år er Danmark for anden gang inviteret til at deltage i den store New York Education Summit om lærerprofessionen. Den amerikanske undervisningsmi-nister er vært for konferencen, der afholdes i samarbejde med OECD og Edu-cation International.

Undervisningsminister Christine Antorini og jeg har på forhånd talt om turen, som jeg har store forventninger til. Jeg deltog sidste år sammen med den øvrige danske delegation og det var en stor oplevelse.

Det er en enestående mulighed for at få inspiration fra andre lande og høre om, hvordan regeringer og lærerorganisationer samarbejder rundt om i verden. For New York Summit bygger på en erkendelse af, at reformer af skolesystemerne kun kan lade sig gøre, hvis der er et tæt samarbejde mellem regering og lærernes organisation.

Faktisk er samarbejdet en betingelse for, at vi kan deltage i New York Summit. Det er nemlig sådan, at et land kun kan deltage, hvis både undervisningsmini-steren og lærernes formand ønsker at deltage.

Samtidig er New York Summit en oplagt mulighed for at fortælle om den ud-dannelsestradition, vi bygger på i Danmark og de øvrige nordiske lande. En tradition, som også er grundlaget i undervisningsministerens projekt om Ny Nordisk Skole. Vi oplever jo gang på gang, at andre lande kommer til Danmark for at få inspiration og ideer til deres skolesystemer.

Det nordiske islæt er i øvrigt stærkt repræsenteret. Alle lande i Norden er med, hvilket er ret enestående, når man tager i betragtning, at der i alt kun deltager 23 lande.

Vi kan noget helt særligt i Skandinavien. Og jeg er overbevist om, at en del af styrken i skolesystemerne på vores breddegrader skyldes, at vi er gode til at samarbejde om den fælles skole.

Jeg glæder mig til i de næste dage at kunne fortælle om de særlige styrkesider i den danske uddannelsestradition. Men jeg glæder mig endnu mere til at få in-spiration og ideer til, hvordan vi også fremover kan styrke lærernes mulighed for at levere en god undervisning.

Jeg håber, at årets Summit når samme høje kvalitet som sidste år.

Powered by Labrador CMS