BLOG

Empty article - Subtitle

Resultater for medlemmerne - også på arbejdstiden

"Jeg har selv været med til foreslå og kæmpe for en ny start for medlemmerne, for samarbejdet med vores arbejdsgivere og for folkeskolen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at få et resultat, medlemmerne også vil kunne mærke i hverdagen. Jeg beder derfor medlemmerne give mig deres stemmer for at kunne arbejde videre i Hovedstyrelsen – også for en central aftale om arbejdstid."

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Arbejdstiden er rammen om medlemmernes arbejde. En central aftale om arbejdstid er for mig både en resursesikring med arbejdstidsbestemmelser og forhandlingspligt på alle niveauer. Dermed er en central aftale også udtryk for den enighed, der er mellem parterne om prioritering af resurser og hvilke særlige fællesnævnere, der er brug for i understøttelsen af læreres og børnehaveklasselederes arbejde. For mig, er et helt centralt element i sådan en aftale forhandlingsforpligtelsen. Og det gælder alle niveauer: Det centrale mellem KL og Danmarks Lærerforening, det kommunale mellem kreds og kommune og det lokale mellem skoleleder og tillidsrepræsentant.

Jeg vil arbejde for, at en kommende aftale understøtter professionen og vores professionsstrategi. Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan i Hovedstyrelsen, for at en kommende aftale også udtrykker enighed om hvilke krav og forventninger, der er til samarbejdet om skolens udvikling, om fælles prioriteringer af faglige og pædagogiske tiltag. En aftale, der også understøtter en professionel nutidig skoleleder og lærerrolle. Et sådan indhold vil have stor betydning for medlemmerne og for folkeskolens omdømme.

Derfor er det afgørende, at den kollektive centrale aftale om arbejdstiden og forhandlingsforpligtelsen genskabes i de kommende periodeforhandlinger. Vi og vores arbejdsgivere har brug for en fælles overenskomst at bygge et godt lærerarbejdsliv, respekt om professionen og en god folkeskole på. Det er nu, vi skal skabe vores fundament om arbejdstiden centralt. Det mener jeg, medlemmerne har en helt berettiget forventning om. Og jeg mener, at vores arbejdsgiver i lige så høj grad som os har brug for at få et fælles overenskomstfundament på arbejdstiden tilbage.

Vi skal i fællesskab få så meget med som muligt til at understøtte medlemmerne og folkeskolen nu. Og vi skal huske, at det, vi arbejder for nu, får betydning for mange andre fagforeninger. Vi skal sætte barren højt, så vi kan se vores venner i resten af fagbevægelsen i øjnene og vise vores solidaritet. Hvis vi lykkes, har vi med periodeforhandlingerne og Lærerkommissionen, sammen med vores arbejdsgiver, skabt en ny måde at forvalte og styrke Den Danske Model.

Jeg har selv været med til foreslå og kæmpe for en ny start for medlemmerne, for samarbejdet med vores arbejdsgivere og for folkeskolen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at få et resultat, medlemmerne også vil kunne mærke i hverdagen.

Jeg beder derfor medlemmerne give mig deres stemmer for at kunne arbejde videre i Hovedstyrelsen – også for en central aftale om arbejdstid.

Powered by Labrador CMS