Thorkild Thejsen

Blog

Tids-, top- og målstyring er gift for meningsfuld lærerarbejde

Hvor vil du gerne arbejde, og hvor er der størst mulighed for at realisere folkeskolens formål? Tjek stillingsannoncerne fra fri- og privatskoler og fra folkeskoler, og læs en ny anmelderrost bog om vilkårene efter 2013

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nedenfor følger fire stillingsopslag fra Lærerjob.dk i uddrag. Jeg fik ideen, efter at have læst en lille, ny bog om lærernes muligheder i folkeskolen efter 2013-lockout, lovindgreb og skolereform.

Thorkild Thejsen

Thorkild Thejsen: journalist, lærer, exam.pæd., PD. Jeg arbejdede i 18 år i folkeskolen med lille f og i 26 år på Folkeskolen med stort F. Jeg har været konsulent for udviklingsarbejder ved skolevæsenet i Albertslund, timelærer på Lærerhøjskolen, redaktør for tidsskriftet Unge Pædagoger, chefredaktør på fagbladet Folkeskolen og studievært på dk4. Jeg har skrevet og bidraget til bøger om undervisning, pædagogik og skolehistorie. Nu arbejder jeg som journalist og fagbogsforfatter. Jeg holder en del foredrag, og som blogger insisterer jeg på, at vi skal danse med traditionerne, mens vi forsøger at finde takterne i nutiden. tthejsen@gmail.com.

Læs citaterne fra skolers annoncer efter lærere, og overvej så, hvor du har lyst til at arbejde, og hvor du tror, at du har størst mulighed for at realisere folkeskolens formål sammen med kollegerne?

(Overskrifterne er mine, og prikkerne betyder, at jeg har kortet i teksten).

Skole A: 21´century skills og STE(A)M kompetencer

”Vi arbejder på at bevæge mindset og perspektiv fra fokuseret ’klassisk’ didaktik og læringsmålsstyret undervisning over mod innovative og problemløsende læringsforløb. Vi tænker og arbejder (for-)målstyret og tværfagligt, når det giver bedst mening – og uden at den klassiske faglighed går tabt! … Vi tænker og arbejder med kompetencer og faglighed sammen - fordi det giver gode resultater for eleverne. 21´century skills og STE(A)M kompetencer er vigtige komponenter i fremtidens skole”.

Skole B: Fokus på tid til planlægning

Vi tilbyder en skole præget af et stærkt fagligt miljø. Her er gode arbejdsvilkår med fokus på tid til planlægningen, relationsarbejdet og skolehjem samarbejdet. Du vil blive en del af vores velfungerende fællesskab, hvor frihed, gensidig tillid og et forpligtende fællesskab styrker arbejdsglæden. Tirsdag eftermiddag er afsat til det socialpædagogiske samarbejde og onsdag eftermiddag til møder, hvor det bl.a. drejer sig om faggruppemøder, så vi holder os på forkant med nyeste viden”.

Skole C: Fleksibel mødetid med fuld tilstedeværelse

”Vi er allerede rigtig langt med flere elementer af læringsreformen, og vi har en række faglige vejledere til at understøtte udviklingen på skolen. Derudover har vi fokus på udvikling af teamsamarbejde, arbejde med læringsmål og den inkluderende praksis. …I indskolingen er den understøttende undervisning en del af den fagdelte undervisning, og det giver et ekstra sæt hænder til at sikre en anderledes skoledag. Vi tilbyder … fleksibel mødetid med fuld tilstedeværelse”.

Skole D: Demokratisk indstilling og mellemfolkelig forståelse

”Skolen… lægger fortsat vægt på praktisk-produktive værkstedsfag med frit skabende arbejde samt inddragelse af håndens arbejde i den almene undervisning. Vi arbejder jævnligt med emne- og projektorienteret undervisning, teater og musical, tager på lejrskoler hvert andet år og søger generelt at tilrettelægge et skolemiljø og undervisningsstof, der tilsigter samarbejde, medmenneskelighed, demokratisk indstilling og mellemfolkelig forståelse”.

Hvor kan lærere gennemføre god undervisning?

Den bog, jeg læste, hedder Lærere mellem engagement og afmagt, og på kun på 140 sider fortæller tre forskere om deres undersøgelse af mulighederne er for at gennemføre god undervisning i folkeskolen efter 2013-lockouten, Lov 409 og skolereformen.

Evalueringen af folkeskolereformen fem år efter iværksættelsen viser entydigt, at ingen af målene er indfriet, og Kommunernes Landsforening har endnu ikke villet gå med til en central aftale, der sikrer lærerne et pædagogisk råderum og tilstrækkelig tid til at planlægge og evaluere deres undervisning og til kontakten med eleverne.

Bogen og stillingsannoncerne fik mig til at overveje, om der måske er nogle fri- og friskoler, hvor lærerne har bedre muligheder for at leve op til folkeskolelovens paragraf 1 om formålet og paragraf 5 om fagene, end de har i folkeskolen?

Tid-, top- og målstyring

Jobannoncer er selvfølgelig er en særlig genre, hvor det vrimler med plusord om ”glade elever”, ”dygtige kolleger”, ”dynamisk ledelse” og ”interesserede, samarbejdsparate forældre” - næsten ligesom husannoncernes ”havblik”, ”nostalgisk køkkenindretning” og ”pittoreske listelofter i 70’er-retrostil”.

Men prøv alligevel at sammenholde evalueringen af skolereformen med nogle stillingsopslag på Lærerjob.dk - og overvej så igen, hvorfor så mange lærere og forældre vender folkeskolen ryggen.

De tre forskere viser i deres bog, at det i høj grad er tidsstyring, topstyring og målstyring, der presser og stresser.

Manglende tid betyder, at lærere oplever, at de svigter elever - både i forhold til det faglige og til omsorg.

Topstyringen handler om ledere, der ikke lytter, men blot tildeler opgaver, og om forvaltninger og politikere, det styrer og bestemmer - uden at gå i dialog med dem, det skal få skidtet til at fungere i hverdagen.

Det handler om rigid målstyring og krav om anvendelse af læringsportaler, som teknificerer og forenkler, så der reelt lægges gift ud for lærernes pædagogiske vurderinger og didaktiske beslutninger.

Og så er jeg tilbage ved stillingsopslagene. De er tilfældigt udvalgt, men inden jeg begyndte, opfandt jeg nogle dogmeregler: to skulle være fra folkeskoler - én fra Jylland (C) og én fra Sjælland (A), og så skulle jeg finde én fra en privatskole (B) og én fra en friskole eller en lilleskole (D).

Mit mini-udvalg beviser selvfølgelig intet. Men det er da påfaldende, at folkeskolerne sælger sig med 21´century skills, læringsmål og fuld tilstedeværelse, mens de to andre skriver om et stærkt fagligt miljø, praktisk-produktive værkstedsfag, medmenneskelighed og demokrati.

Som en lærer siger i bogen:

”Det er verdens vigtigste job, og folkeskolen er et af de vigtigste fundamenter i Danmark, og som lærer er jeg med til at bære vigtige værdier videre til vores børn.

Jeg oplever, at jeg er en utrolig vigtig brik i de unges liv. Jeg lærer dem fag-faglige færdigheder, lærer dem om livet og udfordrer dem til at have egne holdninger”.

Jeg ved godt, hvor jeg tror, at det det er nemmest for lærerne at bruge deres faglighed og pædagogiske dømmekraft til at realisere folkeskolelovens formål.

Den 5. marts holder KL og Lærernes Centralorganisation det første møde for at forsøge at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne!

Læs Børne- og Undervisningsministeriets Statusredegørelse for folkeskolen 2018-2019

Den omtalte bog er:

Pia Rose Böwadt, Rikke Pedersen og Nana Vaabens: Lærere mellem engagement og afmagt. Forlaget UP.

Se anmeldelsen på folkeskolen.dk her: Sådan går I og har det i kølvandet på Lv 409

Læs et interview med en af forskerne her:

Forsker: Lærerne forsøger at løse strukturelle problemer alene