Karsten Bräuner

Blog

»At tale om aftalt spil er efter min mening nonsens«

Troels Ravn (S) er Socialdemokratiets skatteordfører og medlem af flere udvalg, blandt andre Uddannelse og Forskning. Læs den fulde ordlyd af hans udtalelse om folkeskolekonflikten i 2013.

Publiceret Senest opdateret

Karsten Bräuner

Tidligere folkeskolelærer og tillidsrepræsentant ved Klarup Skole, Aalborg Kommune. Aktiv debattør, især i forbindelse med indførelsen af elevplaner og folkeskolereformen. Linjefagsuddannet i historie, kristendomskundskab og tysk. Er tillige uddannet journalist.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mit indlæg »Hvorfor borgerforslag FT-09476?« kan læses både i Folkeskolen nr. 2 side 27 og her. I indlægget refereres til en udtalelse af Socialdemokratiets skatteordfører Troels Ravn, som nedenfor bringes i sin fulde ordlyd. Men først en oplysning om baggrunden for udtalelsen:

Jeg har pr. mail stillet alle medlemmer af Folketinget spørgsmålet: »Var folkeskolekonflikten i 2013 aftalt spil mellem SRSF-regeringen og KL?«. Af  af hensyn til den statiske behandling bad jeg tingets medlemmer bruge ét af følgende fire svarmuligheder: (1) Jeg ved, at der ikke var tale om aftalt spil; (2) Jeg tror, at der ikke var tale om aftalt spil; (3) Jeg tror, at der var tale om aftalt spil; (4) Jeg ved, at der var tale om aftalt spil - og derefter eventuelt tilføje en uddybende kommentar.

Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, svarer:

Mit svar dækkes af svarmulighed 1 og 2.

Der er for mig intet, der indikerer - og gør det rimeligt, at anvende ord som »aftalt spil« mellem regering og KL, når det omhandler lærerkonflikten 2013.

Min vurdering af forløbet er følgende:

Situationen var den, at Anders Bondo - DLF, og Michael Ziegler, KL, ikke evnede - eller havde oprigtig interesse og vilje, til at forhandle sig frem til enighed om en aftale.

Lærerne var lockoutet - konflikten havde varet i flere uger, og skoleeleverne skulle tilbage til deres skole - læring, dannelse og trivsel.

Derfor var et regeringsindgreb nødvendigt jvf. Den Danske Model.

ILO udtalte sig efterfølgende kritisk i forhold regeringens ageren under konflikten - regeringen blev kritiseret for at være tættere på den ene part - KL, end den anden part - DLF, under konflikten. Den kritik var alvorlig og den måtte regeringen tage på sig.

Men at tale om aftalt spil er efter min mening nonsens.

Er du enig med Troels Ravn i, at det er denne version, der skal stå i historiebøgerne, så foretag dig ikke yderligere.

Er du uenig, så støt borgerforslag FT-09476

Læs mere på www.borgerforslag2013.dk