Karsten Bräuner

Blog

Åbent spørgsmål til Gordon Ørskov Madsen

Upræcis formulering i Morten Refskov-kommentar rejser usikkerhed om, hvorvidt Hovedstyrelsen har drøftet borgerforslag FT-09476. Har den det?

Publiceret Senest opdateret

Karsten Bräuner

Tidligere folkeskolelærer og tillidsrepræsentant ved Klarup Skole, Aalborg Kommune. Aktiv debattør, især i forbindelse med indførelsen af elevplaner og folkeskolereformen. Linjefagsuddannet i historie, kristendomskundskab og tysk. Er tillige uddannet journalist.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter at mit borgerforslag FT-09476 har været fremme i to måneder, har en fra Hovedstyrelsen omsider forholdt sig til det. Morten Refskov skriver i en kommentartil de fire spørgsmål (som jeg også har sendt til dig) i mit indlæg "Hvorfor blev sagen mod staten ikke rejst inden forældelsesfristens udløb?", at der, som han "kan vurdere det – bredt set i Hovedstyrelsen ikke opbakning til forslaget". At dette beror på en vurdering lader ane, at Hovedstyrelsen ikke har drøftet forslaget (hvilket den ifølge din skrivelse til kredsene før jul ikke havde gjort på det tidspunkt).

Det får mig til at stille spørgsmålet:

Har Hovedstyrelsen drøftet borgerforslaget?