Karsten Bräuner

Blog

DLF støtte ikke borgerforslag om kommissionsundersøgelse

Siden jeg kastede borgerforslag FT-09476 på banen 2. december, har flere spurgt til, om DLF støttede forslaget. Baggrunden for spørgsmålet har været foreningens tavshed, der endnu ikke brudt officielt, men katten er kommet ud af sækken. Efter at have fremsat nedenstående kommentar besluttede jeg at gøre det til et indlæg her på bloggen - kun meget lidt redigeret.

Publiceret

Karsten Bräuner

Tidligere folkeskolelærer og tillidsrepræsentant ved Klarup Skole, Aalborg Kommune. Aktiv debattør, især i forbindelse med indførelsen af elevplaner og folkeskolereformen. Linjefagsuddannet i historie, kristendomskundskab og tysk. Er tillige uddannet journalist.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu hvor katten er ude af sækken kan jeg afsløre, at de argumenter, der i mit indlæg (www.folkeskolen.dk/1886626/hvorfor-borgerforslag-ft-09476) præsenteres som eksempler imod borgerforslaget nærmest er copy-paste af, hvad Gordon Ørskov Madsen skrev ud til kredsene op til jul.

Det har aldrig været min forventning, at DLF ville støtte mit forslag officielt, da jeg er udmærket klar over, at de har flere dagsordner at tage hensyn til - jeg har kun én. Men jeg er da skuffet over og undrer mig over, at foreningen ikke har taget en uofficiel kontakt til mig, men det har den ikke.

Det har ikke været hensigten med mit forslag at skabe splittelse i og polemisere mod DLF. Foreningen har imidlertid efter min beskedne mening kørt efter en forkert strategi i hvert fald siden 2008, så efter min pensionering i august 2021 tænkte jeg, at nu var tiden inde til at skyde dette sidste skud i bøssen af. For når ekkoet dør bort efter FT-09476, vil 2013 for alvor være gået i glemmebogen på DLF's fagpolitiske scene.

Og log lur mig, det vidste SRSF-regeringen og KL allerede dengang. En fagforening, der, efter hvad der skete i 2013, er gået mere op i at "redde" folkeskolen end varetage sine medlemmers interesser, kan man vel ikke engang kalde en papirtiger.