Imperfectus

Blog

Pædagogikkens betydning

Om pædagogernes manglende anerkendelse til trods for pædagogikkens betydning under børn og unges opvækst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pædagoger spiller en central rolle i vores samfund, hvor vi igennem vores profession fremmer børn og unges trivsel og udvikling. Vi er også med til at sikre fællesskaber, hvor børn og unge, også med forskellige baggrunde, kan fungere sammen uanset om det er i dagtilbuddet, børnehaven, indskolingen/SFO, fritidsklubben, ungdomsklubben, på gadeplan og på døgninstitutioner, så er vi tilstede og gør en forskel for rigtig mange.

Måske er mit indlæg snarere en kritik af os selv fordi det virker som om, at pædagoguddannelsen ikke rigtigt har kunnet tage ejerskab over det pædagogiske felt. Der har igennem tiden været flere forskellige pædagoguddannelser såsom klubpædagog, fritidspædagog, pædagog, socialpædagog, for så igen at genindføre socialpædagoguddannelsen. 

Som pædagoger har vi måske heller ikke været dygtige nok til at tale vores sag som folkeskolelærerne, sygeplejerskerne og socialrådgiverne har.

Imperfectus

Jeg hedder Emin Akyuz og er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg på Skovlyskolens specialafdeling. Skovlyskolens specialafdeling er et specialundervisningstilbud for normalt begavede børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, særlig sårbarhed ifht. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende etc. Jeg har tidligere arbejdet på Døgninstitutionen Fensmarkgade, som er en døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Målgruppen er kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (12-18 årige). Jeg interesserer mig for social- og specialpædagogikken og vil derfor blogge om min egen dagligdag, pædagogiske teorier/strategier og andre samfundsaktuelle emner.

1. januar 2007 trådte loven om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i kraft på baggrund af et politisk ønske.

Vi er på vej, men der er stadig et stykke vej!