Imperfectus

Blog

Teenageliv, ADHD og følelser

Læren om følelser i udskolingen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skoler/klasser kan stå overfor klasseproblematikker vedr. manglende fællesskabsånd med mange konflikter, uhensigtsmæssige gruppedynamikker (magtrelationer, gruppers samspil), elever med umodne sociale kompetencer, uro i klasserne og andre trivselsproblematikker.

I min klasse kunne jeg se behovet for, at eleverne fik kendskab til følelser og hvordan de kommer til udtryk i hverdagen fordi der indimellem opstod gnidninger og konflikter pga misforståelser og fejlfortolkninger af situationer. De læste hinanden forkert og et øget kendskab kunne derfor reducere konflikterne og bevare de gode relationer. 

Børn og unge med ADHD opleves i en følelsesmæssig rutchebane, hvor følelserne kan skifte fra at være rolig til rasende på et splitsekund. Det går stærkt!

Imperfectus

Jeg hedder Emin Akyuz og er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg på Skovlyskolens specialafdeling. Skovlyskolens specialafdeling er et specialundervisningstilbud for normalt begavede børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, særlig sårbarhed ifht. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende etc. Jeg har tidligere arbejdet på Døgninstitutionen Fensmarkgade, som er en døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Målgruppen er kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (12-18 årige). Jeg interesserer mig for social- og specialpædagogikken og vil derfor blogge om min egen dagligdag, pædagogiske teorier/strategier og andre samfundsaktuelle emner.

Hvad indebærer det at være i de forskellige tilstande/situationer? Hvordan ser en trist person ud? En person der er ked af det? En der er glad og fornøjet?

Når det gælder følelser associerer mine elever det typisk til at handle om forelskelse, men i virkeligheden er det meget mere.

Under forløbet var det i indledningen vigtigt, at forklare definitionen på en følelse:

”Et menneskes øjeblikkelige psykiske tilstand, bestemt af personens vilkår, humør eller forhold til andre mennesker • fx raseri, begejstring, frygt, kærlighed, misundelse eller selvtillid.” (sproget.dk)

Derefter at synliggøre de forskellige følelser; glæde, vrede, tristhed, nysgerrig, stolthed, angst, håb, tillid, lykke, skyld, fortrydelse, skam, kærlighed, had.

Derefter udvalgte jeg følgende følelser og definerede dem:

Skam: 

“ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt.” (sproget.dk)

Medfølelse:“indlevelse i og hensyntagen til andres lidelse, problemer m.m.” (sproget.dk)

Hvad menes der med når man:

Har sommerfugle i maven?

Er blød i knæene?

Til sidst bad jeg dem om at tegne deres følelser, hvor de skulle tænke på en specifik situation og få det overført på papir. Resultatet af tegningerne blev vidt forskellige. Både abstrakt og konkret og afspejlede typisk nogle situationer i deres liv, som havde en stor betydning for dem. 

Summa summarum: Læren om følelser skærper ikke kun elevernes bevidsthed om  egne følelser, men også om andres.

Når teenagere er bevidste om egne følelser og grænser bliver de også bedre til, at aflæse og respektere andres. Det vil på sigt gøre dem i stand til at skabe, pleje og vedligeholde relationer. Både når det gælder venner/veninder, familie, parforhold og den ukendte mand/kvinde på gaden.

Kilder:

https://sproget.dk/lookup?SearchableText=følelser 

https://adhd.dk/ung/ungelivet-adhd-add/30584-2/

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/staerke-sammen/modul-3-foelelser/

Illustrationer: https://kommunikationforlivet.dk/gratis-materiale-til-skole/