Imperfectus

Blog

Ordlbnidhde

Havd vil dte sgie, at vræe ordlbnid

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

“Pnenne er mgætiree edn sævdret.” En glamme tlaeåmde mne lgieås glamme dne er, lgieså btyndingsflud er dne i dga. Dne bsrkierv så rgitigt, hvlienk kartf og pvåvriknign odr kan hvae. Odr bilerv burgt og avnentd i dgaltgtlae tlae, mne avnenesd osgå i poiltikse og itneressmeægssige smmanehngæe

Tga f. esk. Mrtain Lthuer Kngis tlae 'I hvae a dearm', som hna hlodt i fobrinledlse mde brogrerrettgihdesdmrahcne i Whasgintno .

Mrtain Lthuer Kngis tlae appleerde tli floks flølsrer, pthaos. En barndtlae, dre belv et vnendepnukt for dne aforamekirankse bfelkongnin mne i hlehed, en mlieplæ i amreinask hsitoire. ”I hvae a dearm” er belvte kråte til en af de bdste tlaer i det 20. åhrunrdrede.

Imperfectus

Jeg hedder Emin Akyuz og er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg på Skovlyskolens specialafdeling. Skovlyskolens specialafdeling er et specialundervisningstilbud for normalt begavede børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, særlig sårbarhed ifht. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende etc. Jeg har tidligere arbejdet på Døgninstitutionen Fensmarkgade, som er en døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Målgruppen er kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (12-18 årige). Jeg interesserer mig for social- og specialpædagogikken og vil derfor blogge om min egen dagligdag, pædagogiske teorier/strategier og andre samfundsaktuelle emner.

Ordlbnide er ikke dmume!!

Fromlået mde dttee idnlgæ er, at slå et sgla for ordblnide. Jge har felre elvere, der er ordlbnide og jge vli grene hlyde dme.