Imperfectus

Blog

Socialfag

Læren om livet i udskolingen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi stiller krav og har forventninger til socialt udsatte grupper af unge. At de handler i overensstemmelse med sociale spilleregler, værdier og normer i samfundet. Men kan vi tillade os, at stille de krav og forventninger i dag, hvis de ikke bakkes op af skolen? Hvordan kan vi som fagfolk fastholde og præge vores elevers binding til fællesskaber, så de passer ind i samfundets normer og værdier? Nogle kritikere vil mene, at hjemmet er ansvar for den type læring.


Elevernes sociale kompetencer

Socialfag er med til at udvikle færdigheder hos vores elever. Vi bruger forskellige læringsrum (formelle og uformelle) til, at motivere, engagere og udstyre vores elever med værktøjer, som de kan anvende for at begå sig i samfundet. Vi præger dem til, at blive hele mennesker. Her er nogle emner, som jeg kan anbefale, at gøre brug af i undervisningen.

Imperfectus

Jeg hedder Emin Akyuz og er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg på Skovlyskolens specialafdeling. Skovlyskolens specialafdeling er et specialundervisningstilbud for normalt begavede børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, særlig sårbarhed ifht. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende etc. Jeg har tidligere arbejdet på Døgninstitutionen Fensmarkgade, som er en døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Målgruppen er kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (12-18 årige). Jeg interesserer mig for social- og specialpædagogikken og vil derfor blogge om min egen dagligdag, pædagogiske teorier/strategier og andre samfundsaktuelle emner.

 • læren om følelser - hvad er en følelse og hvordan kommer de til udtryk?
 • ADHD, ADD og følelser - hvordan følelser kommer til udtryk, når man har en diagnose
 • Arbejdsmarkedet, jobansøgninger og CV
 • Unge i misbrug - hash og misbrugsproblematikker
 • Livet på en døgninstitution - kan børn og unge komme i fængsel?
 • Abort - er fosteret et menneske eller organisk/biologisk affald?
 • digital dannelse - hvordan man begår sig på nettet
 • Medborgerskab
 • Sociale problemer og sociale afvigelser
 • Diagnoser - ADHD, autisme, angst etc.
 • Økonomi - privatøkonomi, budgetter, selvangivelse, kviklån (undgå at de bliver forgældet ved at lade sig narre til at optage hurtige lån)
 • Sociale spilleregler - skrevne og uskrevne regler i vores samfund
 • Samtykkeloven
 • Iværksætteri, budgetter, investering
 • Naturen som læringsrum
 • Identitet og tøj - hvordan kultur, værdier og normer kommer til udtryk i vores påklædning
 • Ekstremisme - definition + ekstremisitiske bevægelser
 • Hjemløshed
 • Sociale medier - selviscenesættelse og ansvarlighed
 • Mobning
 • Alkohol - om druk og ungdomskultur
 • Sociale problemer og sociale afvigelser