Imperfectus

Blog

Ensomhed

Samfundsfag og socialfag

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg bragte emnet ´ensomhed´ op i samfundsfag for, at gøre mine elever bevidste om, hvad ensomhed egentlig betyder og hvordan den viser sig i dagligdagen. Det kan være svært for unge mennesker, at definere ensomhed og endnu sværere at forhold sig til hvis/når den bliver aktuel i deres liv. Ved at kende de forskellige situationer og omstændigheder, forårsaget af ensomhed, kan det være fortrøstningsfuldt, hvis det er den forbigående følelse af ensomhed, der gør sig gældende, mens den langvarige form for ensomhed vil være mere bekymrende. Ved at klæde eleverne på nu, kan det i voksenlivet blive en hjælp til selvhjælp ved, at man reagerer hurtigere fremfor at lade sig opsluge af ensomheden og melde sig ud af samfundet.

Det var et meget givende undervisningsforløb, da interessen var stor og de hver især bidrog med noget. Ensomhed er noget alle kan forholde sig til. Børn og unge med forskellige udfordringer/diagnoser, går også en usikker fremtid i møde, hvor stigmatisering i forvejen gør sig gældende i deres liv. På sigt, kan det blive forstærket, hvis de begynder, at definere sig selv ud fra deres diagnoser.

Følelsen af ensomhed kan feks melde sig når man sidder i en forsamling, hvor følelsen kan poppe op. Det er følelsen af at føle sig ensom i mødet med andre og ikke nødvendigvis ved at man er alene. At være alene er derfor ikke lig ensomhed, da alenetid også kan være sundt og en mulighed for at abstrahere fra alt og alle. Denne tilstand er selvvalgt.

Imperfectus

Jeg hedder Emin Akyuz og er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg på Skovlyskolens specialafdeling. Skovlyskolens specialafdeling er et specialundervisningstilbud for normalt begavede børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, særlig sårbarhed ifht. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende etc. Jeg har tidligere arbejdet på Døgninstitutionen Fensmarkgade, som er en døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Målgruppen er kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (12-18 årige). Jeg interesserer mig for social- og specialpædagogikken og vil derfor blogge om min egen dagligdag, pædagogiske teorier/strategier og andre samfundsaktuelle emner.

For at vende tilbage til den kortvarige følelse af ensomhed, kan den også defineres som forbigående ensomhed. Her er et par eksempler:

 • Flytning
 • Skilsmisse
 • Fyring fra arbejde
 • Oplevelsen af at miste en relation

Den langvarige form for ensomhed:

 • Mennesker, hvis liv ofte er præget af svigt
 • Negative sociale erfaringer
 • Vanskelige relationer til familie eller partnere
 • Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Psykisk sårbarhed
 • Helbredsmæssige årsager  (kronisk sygdom, der forhindrer en i at være sociale)
 • Handicap
 • Sorg (tabet af et familiemedlem, der gør det svært at komme videre i tilværelsen)

Derfor er den langvarige form for ensomhed (risikofaktorer) ikke noget man bør negligere, da det kan medføre:

 • Depression
 • Angst
 • Dårlig søvn
 • Helbredsproblemer
 • Dårligt fagligt og socialt trivsel
 • Skolefrafald
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskade
 • Selvmord

Jeg kan varmt anbefale at bringe det op i samfundsfag og socialfag, da det giver anledning til gode og dybe samtaler samtidigt med, at det klæder eleverne på til mødet med samfundet på sigt.

Kilder og inspiration:  https://www.psykiatrifonden.dk og https://www.maryfonden.dk

Forskning: Ensomhed i Danmark -analyse af befolkningsdata 2017: https://www.maryfonden.dk/files/Ensomhed%20i%20Danmark_pdf.pdf

https://faktalink.dk/ensomhed